Fejléc
Árnyék
 
(c) deakgyujtemeny.hu

Fél évszázad legszebb virágcsendéletei

Fél évszázad (1890-1940) legszebb magyar virágcsendéletei magán és múzeumi gyűjteményekből. (Benczúr Gyula, Czóbel Béla, Csók István, Fényes Adolf, Gulácsy Lajos, Iványi Grünwald Béla, Koszta József, Márffy Ödön, Munkácsy Mihály, Nagy István, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Ziffer Sándor)


a kiállítást rendezi: Szűcs Erzsébet
A tárlat társszervezője a Bübali Kft.
megnyitó: 2010. augusztus 13-án, pénteken 18 órakor
megtekinthető: augusztus 14 - november 21-ig
nyitva tartás: kedd-vasárnap 10-18 óráig, csütörtökönként 10-20 óráig; hétfő szünnap.


2010. 08. 14 - 11. 20.
Elválasztás
A kiállítás
Elválasztás

A tárlat legkorábbi és legdrágább darabjai még a kitűzött korszakhatár előttiek. Munkácsy Mihály, a szalonok világát idéző alkotását Kovács Gábor gyűjteményéből kölcsönöztük és Benczúr Gyula Csendélet rózsákkal című festményét egy másik magángyűjtemény, bocsátja rendelkezésünkre.
A kiállításban több művel szereplő alkotók első generációja közül Rippl-Rónai József, Koszta József és Csók István a kiegyezés évtizedében, Iványi Grünwald Béla, Vaszary János pedig annak évében 1867-ben, az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttének idején született. Az 1870-es, 80-as években megindult jelentős fejlődés, polgárosodás kedvezett tanulmányaiknak, pályakezdésüknek. Többen Bécsben, Münchenben, majd Párizsban folytatták a Budapesti Mintarajziskolában megkezdett tanulmányaikat.
Iványi Grünwald festészetében főként a harmincas évektől a realizmushoz való visszatérésének idejéből sok alkotását ismerjük. Életrajzíróitól tudjuk, hogy San Remoi kiállításán Bruno Kahnemann világhírű virágtermesztő kilenc alkotását vásárolta meg, melyek ma is San Remoban az örökösök tulajdonában vannak. Petrovics Elek korabeli kritikus így ír munkáiról: "Nagy kedvvel festett virágcsendéleteket, köztük néhány olyan ragyogóan frisset, illatosat, költészettel teljeset, hogy színe javához tartoznak annak, amit ebben a nemben a magyar művészet termelt. Ha Iványi Grünwald történetesen Párizsban festi ezeket a színes villogó atmoszférában fürdő csokrokat, akár Renoir utódát láthatták volna benne."
A tíz-tizenöt évvel később született alkotók: Márffy Ödön, Czóbel Béla, Ziffer Sándor már némiképp a tájékozott világpolgárok biztonságával mozogtak az európai művészeti élet színpadán.
A tárlaton bemutatott alkotások közel fele a századforduló körül és az első világháborút megelőző években készült, a fennmaradó alkotások nagy része a harmincas években, a nagy világgazdasági válság és az azt követő fellendülés idején. Kiállításunk időintervalluma a negyvenes évekkel lezárul.
Az 1890-es évektől az 1940-es évekig tartó időszak nem egységes művészettörténeti korszak. A lehatárolás idejénél elsősorban a fellehető, publikációkban, honlapokon bemutatott e témájú alkotások nagy mennyiségét vettük alapul: a bemutatott alkotások legnagyobb számban a huszadik század első másfél évtizedében, majd azt követően főként a harmincas években születtek.
A műfaj magyarországi történetét átfogóan bemutató kiállítások még nem születtek, sőt az egyes, itt hangsúllyal szereplő alkotók tárlatain, monográfiáiban sem szerepeltek a virágcsendéletek nagyobb hangsúllyal. Nagy István rendkívüli finomságú, e műfajban festett alkotásaira sok - a művészetben jól tájékozott - tárlatlátogató sem emlékszik. A kiállítás rendezőjének figyelmét a Szépművészeti Múzeum Van Gogh kiállítása kísérőjéül megrendezett, a korszak magyar művészei munkáit bemutató kiállításon tűnt fel először. Ez a kissé elhanyagolt helyzet következhet a műfajok versenyében elfoglalt hagyományos, talán lenézett, vagy sokak szerint csak díszítő funkciót hordozó helyzetéből is.

Válogatásunkban egységes, kvalitásos csoportot képviselnek az ún. alföldi festészet - Koszta József, Tornyai János, Nagy Balogh János, Nagy István - képviselőinek munkái. A természethez és a népművészet világához mindennapi közelségben élő alkotók az ábrázolás folyamán gyakran mindennapi egyszerűségében tételezik fel és mutatják be a ház melletti kertből leszakított virágokat, növényeket. Munkáikon gyakran népművészeti tárgyak (vázák, bútorok) szerepelnek. "A népművészet, amely gyakran a régmúlt magas művészetének, formakincsének őrzője, a magas művészet szerintünk vele és tőle csak magasabbá válhat. Természetesen csak akkor, ha érzi íratlan törvényeit, és ezekkel összhangban alkot újat." - írja Nagy István művésztét elemezve Solymár István. Magas fokú festői tudással, a legnagyobb technikai bravúrral érzékeltetik az anyagszerűséget, és azt mintegy túlfokozva hangsúlyozzák a látszati világ törékenységét. A téma nem zárja ki az egyéni művészi habitus és temperamentum érzékeltetését: "Koszta képein egy belső indulat kitörését érezzük." - írja korabeli kritikusa Telepy Károly.

A kiállításban legnagyobb számban egyrészt a megye szülöttének, Csók Istvánnak hét, másrészt a virágcsendélet műfaját több alkotói korszakában eltérő, de hangsúlyos módon létrehozó alkotó Vaszary János kilenc alkotással szerepelt.

Női festők külön terme
A városunkban élt Székely Bertalan tanítvány, szobrász-feleség Bory Jenőné (Komócsin Ilona) nagyszámú virágcsendélet festményét őrzi a Bory-vár Múzeum. Innen adódott az ötlet, hogy munkáiból válogatva mutassunk be néhányat tárlatunkon. Egészítsük ki a képet, helyezzük kontextusba, helyezzük a korszak női alkotóinak munkái közé. Így külön teremben mutatjuk be Stróbl Zsófia (Stróbl Alajos szobrászművész húga), Lónyay Elemérné, Gráber Margit, Modok Mária (Czóbel Béláné), Paris Anella (Rippl-Rónai József nevelt lánya) alkotásait.


Köszönet a műtárgyaikat kölcsönző gyűjteményeknek: Magyar Nemzeti Galéria, BTM Fővárosi Képtár, Rippl-Rónai Múzeum (Kaposvár), Herman Ottó Múzeum (Miskolc), Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár), Városi Művészeti Múzeum (Győr), Kovács Gábor Alapítvány (Budapest), Antal-Lusztig Gyűjtemény (Debrecen), valamint székesfehérvári és budapesti magángyűjtemények.

Külön köszönet a Virág Judit Galéria és Aukciósháznak, a gyűjtők és az intézmény közötti közvetítésében végzett önzetlen munkájáért.

A kiállítás a Városi Képtár és a Bübali kft. közös rendezésében valósul meg.
A kiállítás menedzsere: Derecskei Andrea, rendezője Szűcs Erzsébet.
Segítőik a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény munkatársai.

A tárlat fő támogatója: Székesfehérvár MJ Város Kulturális és Turisztikai Bizottsága.


Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 10-18 óráig, minden csütörtökön plusz két órában 20 óráig. Hétfő szünnap.

Belépődíjak:
felnőtt: 1.500,- Ft.
diák, nyugdíjas: 800,- Ft.
csoportok részére (10 fő felett) felnőtt: 1.200,- Ft.
csoportos diák, nyugdíjas: 600,- Ft.
családi jegy: 2 felnőtt és 2, illetve több gyermek: 3.000,- Ft.

A székesfehérvári oktatási intézmények diákjai, osztályonként két kísérő pedagógussal - a Kulturális és Turisztikai Bizottság támogatásával - ingyenesen látogathatják a kiállítást.

letölthető pdf


A tárlathoz mgjelent kiadványok

hűtőmágnes: 200,- Ft.

16 féle képeslap (100,- Ft. / db):
Bornemisza Géza (1884-1966): Virágcsendélet, 1910-es évek; olaj, vászon, 57,5x57 cm, 89.156.1. (Deák Gyűjtemény)
Márffy Ödön (1878-1959): Virágcsendélet, 1930-as évek; olaj, vászon, 60,5x70,6 cm, 89.52.1. (Deák Gyűjtemény)
Benczúr Gyula (1844-1920): Csendélet rózsákkal, 1902; olaj, vászon, 100x70 cm (magántulajdon)
Bory Jenőné (Komócsin Ilona) (1885-1974): Bogáncsos csendélet, 1905; olaj, vászon, 38x48 cm (Bory-vár Múzeum)
Bory Jenőné (Komócsin Ilona) (1885-1974): Rózsák, 1908; akvarell, papír, 240x260 cm (Bory-vár Múzeum)
Vaszary János (1867-1939): Virágok (vázában) lepkékkel; olaj, vászon, 79x68,8 cm, 78.141.T (MNG)
Koszta József (1861-1949): Virágcsendélet; olaj, vászon, 50x40 cm (magántulajdon)
Vaszary János (1867-1939): Virágcsendélet; karton, olaj, 20,5x15,5 cm, 82.32.1. (Szent István Király Múzeum)
Nagy Balogh János (1874-1919): Virágcsendélet; olaj, vászon, 52,5x37,5 cm, 5772 (MNG)
Iványi Grünwald Béla (1867-1940): (Nagy) Virágcsendélet, 1935; olaj, vászon, 80x60,5 cm (magántulajdon)
Ferenczy Károly (1862-1917): Georginák (Babarózsák), 1911; olaj, vászon, 54x65 cm, 77.105 (Herman Ottó Múzeum, Miskolc)
Ziffer Sándor (1880-1962): Virágcsokor ablakban, 1937; olaj, vászon, 69x100 cm (MKB)
Stróbl Zsófia (1860-?): Virágcsendélet; olaj, vászon, 51x59, 60.16. (MNG)
Vaszary János (1867-1939): Virágcsendélet 1930-es évek vége; olaj, vászon, 70x90 cm (KOGART)
Nagy István (1873-1937): Virágcsendélet; papír, pasztell, 32x45 cm (Antal-Lusztig Gyűjtemény)
Csók István (1865-1961): Műteremsarok, 1910 körül; olaj, vászon, 72x92 cm (KOGART)A kiállításmegnyító, 2010. augusztus 13.
Elválasztás

megnyitotta: Boros Judit művészettörténész

köszöntőt mondott: Vargha Tamás, Székesfehérvár MJVÖ tanácsnoka és Derecskei Andrea a kiállítás menedzsere

közreműködött: Vakler Anna népdalénekes és Varró János népzenész


A kiállított műtárgyak listája (Virág - Csend - Élet)
Elválasztás

Bory Jenőné / Komócsin Ilona (1885-1974): Bogáncsos csendélet, 1905; olaj, vászon, 38x48 cm, j.j.l.: Komócsin Ilona / 1905 (Bory-vár Múzeum) - VII. terem (katalógus 70. o.)
Bory Jenőné / Komócsin Ilona (1885-1974): Rózsák, 1908; akvarell, papír, 240x260 mm; j.j.l.: Bory Jenőné / 1908 (Bory-vár Múzeum) - VII. terem (katalógus 69. o.)
Modok Mária (1896-1971): Virágcsendélet, 1940-es évek; olaj, farost, 53,5x28 cm, j.b.f.: Modok Mária (Deák Gyűjtemény, ltsz.: 89.42.1.) - VII. terem (katalógus 73. o.)
Modok Mária (1896-1971): Virágcsendélet, é.n.; olaj, vászon, 33,8x25,6 cm, j.j.f.: Modok (Deák Gyűjtemény, ltsz.: 2001.32.1.) - VI. terem (katalógus 72. o.)
Ámos Imre (1907-1944): Virágcsendélet kesztyűvel, 1920-as évek, olaj, vászon, 60,3x45,9 cm, j.j.l.: Ámos (Deák Gyűjtemény, ltsz.: 94.12.01.) - II. terem (katalógus 63. o.)
Bornemisza Géza (1884-1966): Virágcsendélet, 1910-es évek; olaj, vászon, 57,5x57 cm, j.j.l. (Deák Gyűjtemény, ltsz.: 89.156.1.) - IV. terem (katalógus 62. o.)
Márffy Ödön (1878-1959): Virágcsendélet, 1930-as évek; olaj, vászon, 60,5x70,6 cm, j. (Deák Gyűjtemény, ltsz.: 89.52.1.) - VI. terem (katalógus 53. o.)
Bornemisza Géza (1884-1966): Cserepes liliom, 1910-es évek; akvarell, papír, 471x320 mm, j.j.l.: Bornemisza Géza (Deák Gyűjtemény, ltsz.: 94.28.1.) - II. terem (katalógus 61. o.)
Czóbel Béla (1883-1976): Csendélet sárga krizantémokkal, 1930-as évek; vászon, olaj; 64,6x49,6 cm; j.j.l.: Czóbel (Deák Gyűjtemény, ltsz.: 94.55.1.) - VII. terem (a katalógusban kép nélkül)
Czóbel Béla (1883-1976): Virágcsendélet, 1950-es évek; papír, vegyes technika; 480x345 mm; j.j.l.: Czóbel (Deák Gyűjtemény, ltsz.: 94.57.1.) - II. terem (katalógus 58. o.)
Koszta József (1861-1949): Virágcsendélet; 51x41 cm; j.j.l.: KOSZTA (magántulajdon) - V. terem (katalógus 14. o.)
Czóbel Béla (1883-1976): Virágcsendélet (magántulajdon) (a rendezés során kimaradt)
Nagy István (1873-1937): Virágcsendélet kék háttérrel; papír, pasztell, 53x64 cm, j.j.l.: Nagy István (magántulajdon) - V. terem (katalógus 44. o.)
Rippl-Rónai József (1861-1927): Maszkos csendélet; olaj, papír, 65x50 cm, j.n. (Győr Város Múzeum) - IV. terem (katalógus 9. o.)
Vaszary János (1867-1939): Virágcsendélet; karton, olaj, 20,5x15,5 cm, j.b.l.: Vaszsary J. (Szent István Király Múzeum, ltsz.: 82.32.1.) - VI. terem (katalógus 33. o.)
Paris Anella: Virágcsendélet, 1914; dekli, olaj, 54x39 cm, j.b.l.: A. 1914 (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár - ltsz.: 74.03.1.8.) - VII. terem (katalógus 68. o.)
Iványi Grünwald Béla (1867-1940): Csendélet a parkban, 1930; olaj, vászon, 60x80 cm, j.j.l.: Iványi Grünwald Béla / 1931 (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár) - VIII. terem (katalógus 38. o.)
Fényes Adolf (1867-1945): Virágok vázában, é.n.; olaj, vászon, 50x40 cm, j.j.l.: FÉNYES A (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár - ltsz.: 55.313.) - II. terem (katalógus 40. o.)
Czóbel Béla (1883-1976): Virágok, 1930-as évek; olaj, vászon, 72x60,5 cm, j.j.l.: CZÓBEL (BTM - Fővárosi Képtára, ltsz.: KM 66.199.) - VII. terem (katalógus 60. o.)
Czóbel Béla (1883-1976): Virágcsendélet, 1930 körül; olaj, vászon, 95x75 cm, j.j.f.: CZÓBEL (KOGART) - VI. terem (a katalógusban kép nélkül)
Munkácsy Mihály (1844-1900): Virágcsendélet 1877-78; olaj, vászon, 76,5x62,5 cm, j.j.l.: Munkácsy (KOGART) - IV. terem (katalógus 7. o.)
Gulácsy Lajos (1882-1932): Hölgy rózsával, 1904; olaj, vászon, 68x44 cm, j.b.l.: GULÁCSY / Firenze 1904 (KOGART) - IV. terem (katalógus 56. o.)
Vaszary János (1867-1939): Virágcsendélet szoborral, 1909; olaj, vászon, 75x60 cm, j.b.f.: Vaszary J. 1909 (KOGART) - II. terem (katalógus 29. o.)
Vaszary János (1867-1939): Virágcsendélet, 1930-es évek vége; olaj, vászon, 70x90 cm, j.b.l.: Vaszary J. (KOGART) - VI. terem (katalógus 35. o.)
Csók István (1865-1961): Műteremsarok, 1910 körül; olaj, vászon, 72x92 cm, j.b.l.: CSÓK I / B.p. (KOGART) - VIII. terem (katalógus 23. o.)
Csók István (1865-1961): Krizantémok, 1917; olaj, vászon, 89x93 cm, j.b.l.: CSÓK I. /B.p. 1917 (KOGART) - VIII. terem (katalógus 27. o.)
Iványi Grünwald Béla (1867-1940): Virágcsendélet, 1930 körül; olaj, vászon, 50x60 cm, j.j.l.: 1935 / Iványi Grünwald Béla / ... (KOGART) - VIII. terem (katalógus 37. o.)
Koszta József (1861-1949): Virágcsendélet, 1910-es évek; olaj, vászon, 60x50 cm, j.j.l.: KOSZTA (KOGART) - V. terem (katalógus 10. o.)
Koszta József (1861-1949): Virágcsendélet; olaj, vászon, 31x23 cm (magántulajdon) - II. terem (katalógus 17. o.)
Koszta József (1861-1949): Virágcsendélet; olaj, vászon, 60x50 cm (magántulajdon) - V. terem (katalógus 12. o.)
Vaszary János (1867-1939): Virágcsendélet; olaj, vászon, 55,5x52 cm, j.b.l.: Vaszary (magántulajdon) - VI. terem (katalógus 34. o.)
Csók István (1865-1961): Virágcsendélet, 1930; olaj, vászon, 63x78,5 cm, j.b.l.: CSÓK I / B.p. 1930(?) (magántulajdon) - VIII. terem (katalógus 26. o.)
Csók István (1865-1961): Asztali csendélet tavaszi virágokkal, 1914; olaj, vászon, 101x80 cm, j.b.l.: CSÓK I. / B.p. 19xx (MKB) - VIII. terem (katalógus 28. o.)
Csók István (1865-1961): Almafavirágok (primavera), 1911; olaj, vászon, 51x51 cm, j.b.l.: CSÓK (MKB) - II. terem (katalógus 20. o.)
Csók István 1865-1961): Őszirózsák, 1913; olaj, vászon, 58x70 cm, j.b.l.: CSÓK I. B.p. 13 (MKB) - IX. terem (katalógus 24. o.)
Ziffer Sándor (1880-1962): Virágcsokor ablakban, 1937; olaj, vászon, 69x100 cm, j.j.f.: Ziffer Sándor / 1937 (MKB) - IX. terem (katalógus 54. o.)
Márffy Ödön (1878-1959): Napraforgók vázában, 1930; olaj, vászon, 76x60,5 cm, j.j.l.: Márffy Ödön (MKB) - II. terem (katalógus 52. o.)
Csók István (1865-1961): Virágok, 1909; olaj, vászon, 67x85,5 cm, j.b.l.: CSÓK I / Paris 1909 (MNG, ltsz.: FK. 3969) - VIII. terem (katalógus 21. o.)
Csók István (1865-1961): Virágcsendélet [rózsák bokályban], 1907; olaj, vászon, 69,5x50, j.b.l.: CSÓK / Paris 907 (MNG, ltsz.: 6660) - VIII. terem (katalógus 22. o.)
Csók István (1865-1961): Virágcsendélet, 1929; 85x91 cm, j.b.l.: CSÓK I. / B.p. 929 (MNG, ltsz.: 8229) - II. terem (katalógus 25. o.)
Czóbel Béla (1883-1976): Virágcsendélet [fürtös virágok], 1930 körül; olaj, vászon, 62x80 cm, j.j.l.: CZÓBEL (MNG, ltsz.: 6623) - VII. terem (katalógus 59. o.)
Gráber Margit (1895-1993): Csendélet, é.n.; olaj, vászon, 40x30 cm, j.k.l.: Gráber (MNG, ltsz.: FK.7716) - VII. terem (katalógus 71. o.)
H. Lónyai Elemérné: Virágok [orgona], é.n.; olaj, vászon, 53x41 cm, j.j.l.: SS (MNG, ltsz.: FK.184) - VII. terem (katalógus 64. o.)
Koszta József (1861-1949): Csendélet, 1930 körül; olaj, karton, 34,4x26,5 cm, j.j.l.: KOSZTA (MNG, ltsz.: FK. 8322) - II. terem (katalógus 15. o.)
Koszta József (1861-1949): Virágcsendélet, é.n.; olaj, farost, 50x36 cm, j.j.l.: KOSZTA (MNG, ltsz.: 50.477) - V. terem (katalógus 16. o.)
Nagy Balogh János (1874-1919): Virágcsendélet [krizantém (?) kerek vázában], 1910; olaj, vászon, 38,8x24,8 cm, j.j.l.: NBJ / 1910 (MNG, ltsz.: 5513) - V. terem (katalógus 48. o.)
Nagy Balogh János (1874-1919): Virágok bögrében, é.n.; olaj, vászon, 29,5x21,5 cm, j.n. (MNG, ltsz.: 5730) - V. terem (katalógus 46. o.)
Nagy Balogh János (1874-1919): Virágcsendélet, é.n.; olaj, vászon, 52,5x37,5 cm, j.n. (MNG, ltsz.: 5772) - V. terem (katalógus 47. o.)
Nagy István (1873-1937): Csendélet, 1911; olaj, karton, 52x43, j. (MNG, ltsz.: 6346) (a rendezés során kimaradt)
Nagy István (1873-1937): Virágcsendélet, é.n.; pasztell, papír, 45x62,5 cm, j.j.k.: Nagy István (MNG, ltsz.: F.K. 9916) - V. terem (katalógus 43. o.)
Pál Franciska (?-?): Nemes dáliák, é.n.; olaj, vászon, 71,5x55 cm, (MNG, ltsz.: FK.6625)- VII. terem (katalógus 65. o.)
Pál Franciska (?-?): Csendélet, é.n.; olaj, vászon, 80,5x75 cm, j.n. (MNG, ltsz.: FK.4277) (a rendezés során kimaradt)
Stróbl Zsófia (1860-?): Virágok, é.n.; olaj, vászon, 30x42 cm, j.j.l.: Stróbl Zs. (MNG, ltsz.: FK.9626) - VII. terem (katalógus 67. o.)
Stróbl Zsófia (1860-?): Virágcsendélet, é.n.; olaj, vászon, 51x59, j.j.l.: Stróbl Zs. (MNG, ltsz.: 60.16.) - VII. terem (katalógus 66. o.)
Tornyai János, (1869-1936): Virágcsendélet, 1932; olaj, falemez, 60x36,5 cm, j.b.l.: tornyai (MNG, ltsz.: 58.98 T) - V. terem (katalógus 41. o.)
Vaszary János (1867-1939): Sárga virágok Buddha szoborral, é.n.; olaj, falemez, lemezpapír, 49x69 cm, j.b.l.: Vaszary J. (MNG, ltsz.: FK 4986) - VI. terem (katalógus 32. o.)
Vaszary János (1867-1939): Virágok női alakkal, é.n.; olaj, vászon, 73x83 cm, j.j.l.: Vaszary J. (MNG, ltsz.: 51.729) - VI. terem (katalógus 30. o.)
Vaszary János (1867-1939): Virágok (vázában) lepkékkel, é.n.; olaj, vászon, 79x68,8 cm, j.b.l.: Vaszary J. (MNG, ltsz.: 78.141.T) - VI. terem (katalógus 36. o.)
Ziffer Sándor (1880-1962): Virágcsendélet, 1912; olaj, vászon, 65x80 cm, j.j.l.: Ziffer Sándor / 1912 (MNG, ltsz.: 4384) - IX. terem (katalógus 55. o.)
Ferenczy Károly (1862-1917): Rózsák kék babával, 1901; olaj, vászon, 39x55 cm, j.b.l.: Ferenczy ... (Herman Ottó Múzeum, Miskolc - ltsz.: 76.23) - II. terem (katalógus 18. o.)
Ferenczy Károly (1862-1917): Georginák (Babarózsák), 1911; olaj, vászon, 54x65 cm, j.j.f.: Ferenczy Károly (Herman Ottó Múzeum, Miskolc - ltsz.: 77.105) - IV. terem (katalógus 19. o.)
Iványi Grünwald Béla (1867-1940): (Nagy) Virágcsendélet, 1935; olaj, vászon, 80x60,5 cm, j.j.l.: Iványi Grünwald Béla 1935 (magántulajdon) - VIII. terem (katalógus 39. o.)
Iványi Grünwald Béla (1867-1940): Virágcsendélet; olaj, fa, 99x75 cm (magántulajdon) (a rendezés során kimaradt)
Rudnay Gyula (1878-1957): Virágcsendélet, 1916; olaj, vászon, kartonon, 46x32 cm, j.j.f.: 1916 / Rudnay (magántulajdon) - IV. terem (katalógus 49. o.)
Benczúr Gyula (1844-1920): Csendélet rózsákkal, 1902; olaj, vászon, 100x70 cm, j.n. (magántulajdon) - IV. terem (katalógus 8. o.)
Koszta József (1861-1949): Virágcsendélet; olaj, karton, 31x23,5 cm (magántulajdon) - V. terem (katalógus 13. o.)
Czóbel Béla (1883-1976): Virágcsendélet; 81x65 cm; Antal-Lusztig Gyűjtemény - VII. terem (katalógus 57. o.)
Koszta József (1861-1949): Virágcsendélet; olaj, vászon; 65x54,5 cm; Antal-Lusztig Gyűjtemény - V. terem (katalógus 11. o.)
Márffy Ödön (1878-1959): Virágcsendélet, 1922; olaj, vászon; Antal-Lusztig Gyűjtemény - V. terem (katalógus 51. o.)
Márffy Ödön (1878-1959): Virágcsendélet; olaj, vászon; 73x59 cm; Antal-Lusztig Gyűjtemény - II. terem (katalógus 50. o.)
Nagy Balogh János (1874-1919): Virágcsendélet; olaj, vászon; 50,5x35 cm; Antal-Lusztig Gyűjtemény - V. terem (katalógus 45. o.)
Nagy István (1873-1937): Virágcsendélet; olaj, vászon; 32x45 cm; Antal-Lusztig Gyűjtemény - V. terem (katalógus 42. o.)
Vaszary János (1867-1939): Virágcsendélet; olaj, vászon; 52x48 cm; Antal-Lusztig Gyűjtemény - II. terem (katalógus 31. o.)
+ 6 db vázaA műfaj és kezdetek
Elválasztás

Ízlelgetve a szót: "csendélet", megerősítve érezzük a magyar nyelv kifejező szépségét, képi, költészetre alkalmas jellegét. A műfaj latin neve: "natura morta" (halott természet), vagy az angol "still life" (még élő), az ábrázolt dolog halott, vagy majdnem halott voltát hangsúlyozza. A magyar "csend" és "élet" — látszólag egymásnak és a halálnak ellentmondó szóösszetétele más gondolattársításból fakad, szintén magában hordozhatja a dolog pillanatnyi, átmeneti, időszakos voltát, de a csend örökkévalóságával állandósíthatja is, így minőségivé is teheti az ábrázolt tárgy jellegét.
A kifejezésben rejlő költői, filozofikus tartalmat erősítik a műfaj legjobb magyar példái is.
Az örökkévalóságnak szánt műtárgyak: óvott, védett, restaurált — múzeumi, magán és alapítványi gyűjteményekben féltve őrzött alkotások közönségnek való bemutatása öröm és esemény.
A tárlat izgalmát, feszültségét már az utókor számára minél hosszabb ideig megőrzendő érték és a hamar hervadó vágott virág - akár a női szépség — mulandóságának ellentéte is fokozhatja.
A konzerválás — sok esetben a teremtésnél is nagyobb — kényszere él korunkban.
A székesfehérvári Városi Képtár — Deák Gyűjtemény kiállítása igyekszik a hazai magyar művészet kialakulásának nagy korszakából bemutatni azokat a — legmagasabb festői és tartalmi kvalitású — mestereket, akik e műfaj magyarországi megteremtésében és magas szintű művelésében részt vettek.
A kiállítás ötven év terméséből állt össze. Részben a magyar millennium időszakának alkotásaiból válogat, majd a szecesszió dinamikus, ornamentális vonalvezetését tükröző művekből, az izmusok születése utáni, harmincas évek kissé fáradt klasszicizmusán át, a második világháború korszakának gyakran a külvilággal dacolni kívánó képeiig.
A virág-csendélet táblakép, mint a polgárság "képfogyasztásának" egyik nagyszámú és kedvelt eleme, sok más műfajjal egyetemben a 17. századi németalföldi művészetben önállósodott és vált árucikké.
Előzményeit éppúgy megtalálhatjuk a pompei-i freskókban, kompozíciós elemeit tekintve pedig a szárnyas oltárok fatábláin és a reneszánsz bútorok intarziáin is.
A kezdetek protestáns, keresztényi, metaforikus vagy allegorikus jelentésekkel is felruházott — nem ritkán a pompát, gazdagságot is hangsúlyozó — tartalmai után, a képek 19. századra már jelentősen veszítettek effajta fontosságukból, az áttételes jelentések feledésbe merültek.
Az impresszionizmus és posztimpresszionizmus mesterei (pl. Cézanne, Van Gogh) munkái új, elsősorban önálló művészi tartalmak hordozóivá tették a műfaj kiemelkedő alkotásait.
A magyarországi gyűjtemények (Szépművészeti Múzeum, Herman Ottó Múzeum, KOGART) a magyar kezdetet a legkorábbi magyar eredetűnek nevezhető darabokkal: Bogdány Jakab (1660 körül Eperjesen született, majd Amszterdamban, és az 1690-es-től 1724-ig Londonban élt) művész alkotásaival reprezentálják.a népzenei koncert elmarad
Elválasztás

A 2010. október 16-án, szombaton 17 órara tervezett Virágénekek című népzenei koncert (Vakler Anna népdalénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárának előadásában - a Virág-Csend-Élet tárlathoz kapcsolódó társművészeti program) elmarad


Az én csendéletem (válogatás a pályázatokra beérkezett művekből)
Elválasztás

2010. november 9-én, kedden 16 órakor


Köszöntőt mond Lóska Lajos művészettörténészVálogatás a VIRÁG-CSEND-ÉLET Fél évszázad (1890-1940) legszebb magyar virágcsendéletei című időszaki tárlat három pályázatára (csendélet fény-képek fotómontázs pályázat felnőtteknek; virág-kollázs rajzpályázat gyermekeknek; Most divat a virágminta!) beérkezett művekből, valamint a két festőkurzuson készült alkotásokból.


2010. augusztus 23 és 28 között, valamint egymást követő 3 hétvégén keresztül - október 2-3, 9-10 és 16-17-én, szombat-vasárnap 10-13 óráig került megrendezésre a Virág-Csend-Élet című kiállításunkhoz kapcsolódó festőkurzus.
A kurzusokat Acsa Szücs Imre festőművész, valamint Szentes Ottokár festőművész-tanár segítségével tartottuk meg.
A résztvevők elleshették a klasszikus technikával készült képek festői megoldásait, és gyakorlatba való megvalósítását.
A kurzus résztvevői: Várkonyi Gábor; Mohai Tiborné Néri; Szünderné Havasi Erzsébet; Kovács Judit; Pioker Csaba; Bujdosó Krisztina; Remsei Enikő.

pályázat 6-14 éves korosztály számára: Rajzpályázatunkra vegyes technikával készült alkotásokat vártunk, ahol papír, fénykép, textil, növényi részek (levél, szirom), fa, fém és egyéb anyagok fantáziadús felhasználásával mutathatta meg mindenki saját virágcsendéletét.
- első kategória
1. Éberling Luca (Etyeki Általános Iskola, 3. o.)
2. Ambrus Eszter (Tolnai úti Általános Iskola, 3/A)
3. Bagoly Szabolcs (Tóvárosi Általános Iskola, 2/B)
- második kategória
1. Bancsó Betti, valamint Horváth Barnabás (Etyeki Általános Iskola, 6. o.)
2. Mórocza Beáta (Etyeki Általános Iskola, 5. o.)
3. Barta Eszter (Tolnai úti Általános Iskola 4/B)

fotópályázat: Hambalgó Mihály: Van Gogh után szabadon; Hambalgó Mihály: Rózsák csendes élete; Arany Gold Zoltán: Virágcsendélet macival; Altorjay András: Korniss emlékére.


Kísérőprogramok - időrendben a Virág-Csend-Élet tárlathoz kapcsolódóan
Elválasztás

Folyamatosan:
A kiállítás képeit bemutató óriás mesekocka kirakási, és
rajzolási lehetőség gyerekeknek.


Múzeumpedagógiai foglalkoztató-füzetek 4 korosztály számára:
óvodásoknak
alsósoknak
felsősöknek
középiskolásoknak


Folyamatosan a kiállítás ideje alatt: Kortárs fotóművészek (Czesznak Zsolt és Herendi Péter) virágfotóiból összeállított digitális diaporáma vetítések a freskós teremben.
- Czesznak Zsolt: Szirmok lágy ölén. 5 perc 53 másodperc (zene: Cafe del Mar) 2010.
- Herendi Péter: Virágok. 23 perc 30 másodperc (zene: Brian Eno)


Tárlatvezetés minden korosztály számára, a látogatók tudás-szintjéhez és elvárásaihoz igazodva.
A tárlatvezetés díja: (minimum 10 főtől): 300 Ft/fő


Játszva tanulás (Múzeumpedagógiai program)
Szeptember 29-étől:
Az óvodásoknak és általános iskolásoknak (12 éves korig) ajánlott komplex foglalkozás: benne többek között hűtőmágnes készítés (színes, virágalakú formába öntött gipsz) és csapatvetélkedő.
A foglalkozás díja: (minimum 10 főtől): 300 Ft/fő
A VIRÁG-CSEND-ÉLET - Fél évszázad (1890-1940) legszebb magyar virágcsendéletei magán és múzeumi gyűjteményekből című időszaki kiállításunkhoz tartozó múzeumi foglalkozásaink során a gyerekek játékos versengés útján szerezhetnek új ismereteket. Majd kreativitásukat is kipróbálhatják színes, virágformájú hűtőmágnesek készítésével. A foglalkozások magukba foglalnak művészettörténeti, rajz és vizuális kultúra, biológia, irodalom, valamint ének-zene tantárgyak körébe tartozó ismereteket az óvodás és általános iskolás korosztály számára.
Célcsoport: 5-12 éves korosztály
Előzetes bejelentkezés: szükséges
Bejelentkezés előtt, kérjük egyeztessenek Szirmai Nóra (22/329-431, 20/3954580) múzeumpedagógussal, aki bővebb tájékoztatást ad a foglalkozások menetéről, időtartamáról.


Festőkurzus (14 éves kor felettieknek) (készségfejlesztő program):
Augusztus 23-tól 28-ig: autodidaktáknak és művészpályára készülőknek Szentes Ottokár és Acsa Szűcs Imre festőművészek vezetésével. (Naponta 3 óra tanári segítséggel.)
A kurzus 3 részből áll: A kiválasztott festmény másolatának elkészítése, önálló alkotói átfogalmazások (parafrázis) készítése, és egy önálló mű, csendélet, beállítás látvány utáni megfestése.
A kurzus díja: 15.000,- Ft. A festőanyagokról és szerekről a kurzus résztvevői gondoskodnak maguknak! A kurzust kiállítással zárjuk.


Ingyenes belépés a virágnevűeknek (névnapok a kiállításban):
Augusztus 30-án, vasárnap a Rózsa nevű hölgyek a kiállítást ingyenesen látogathatják.


Ingyenes belépés a virágnevűeknek (névnapok a kiállításban):
Szeptember 4-én, szombaton a Rozália nevű hölgyek a kiállítást ingyenesen látogathatják.


Virágkötők a kiállításban - Kössön ön is virágcsokrot Mária napra virágkötő mesterek segítségével
Szeptember 11-én, szombaton, 14 órától 18 óráig - Mária naphoz kapcsolódóan virágkötő mesterek segítségével készíthetik el a látogatók saját ajándékcsokrukat.
Hartyáni Rita virágkötő mester (Freya Virágszalon), Király Edit virágkötő mester (Virág-Mester Virágüzlet) és Üregi Éva virágkötő (Virág-Vár Virágüzlet) segítségével ismerkedhetnek meg a virágkötés rejtelmeivel. A program napján váltott belépőjegyen felül a résztvevőknek csupán az általuk felhasznált alapanyagok ellenértékét kell megtéríteniük.


Íz és illat. Esélyegyenlőségi és élmény programok a kiállításban.
Szeptember 13-án, hétfőn 9-től 17 óráig - az Esélyek Házával közös rendezésben - vak és gyengén-látó, siket és nagyothalló, mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékosság-
gal élő emberek szervezetei, csoportjai számára tartunk tárlatvezetéseket. A tárlat élményét illatos virágokkal és virágmézek kóstolási lehetőségével egészítjük ki.
A belépés és részvétel a meghívottak és kísérőik számára ingyenes.


Most divat a virágminta! (Pályázat) - szeptember 19-ig.
Küldje el kedvenc virágmintás ruhája fotóját! A képzőművészet és a divat világa sok esetben találkozik és hat(nak) egymásra. A kiállításra készülve egyre több virágmintás textil ruhára figyeltünk fel járókelőkön és a kirakatokban. Mutasd / mutassa meg, van-e Neked, vagy Önnek ilyen ruhája. A beküldők a kiállításra szóló tiszteletjegyet kapnak. Tervezzük, hogy a beküldött ruhákból divatbemutatót tartunk a Fehérvári Vigasságok alkalmából 2010. szeptember 25-én, szombaton.


A második festőkurzus októberben indul megfelelő számú jelentkező esetén.
A kurzus 3x2 nap 3-3 órában - egymást követő 3 hétvégén keresztül - október 2-3, 9-10 és 16-17-én, szombat-vasárnap 10-13 óráig kerül megrendezésre.
A Virág-Csend-Élet kiállítás festményeinek másolása, átértelmezése Szentes Ottokár és Acsa Szűcs Imre festőművészek vezetésével. A kurzus díja: 15.000.- Ft. A festőanyagokról mindenki maga gondoskodik!
Jelentkezni e-mail-ben, telefonon (a 22/329-431-es számon), valamint személyesen (a Deák Gyűjteményben, Oskola u. 10.) is lehet, elérhetőség megadásával!


Nagy rajzolás (Múzeumpedagógiai program)
Október 9-én, szombaton 14-18 óráig, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretein belül a székesfehérvári Városi Képtár - Deák Gyűjteményben is megrendezésre kerül a "Nagy Rajzolás" Nap, melyre szeretettel várunk mindenkit, aki egyénileg, vagy csoportosan vállalkozik a VIRÁG-CSEND-ÉLET - Fél évszázad (1890-1940) legszebb magyar virágcsendéletei című időszaki kiállításunkhoz kapcsolódó alkotások létrehozására, választékos felületeken és technikákkal!


Szabadegyetemi előadás (ismeretfejlesztő program):
Október 14-én, csütörtökön 18 órakor:
Virágcsendélet az egyetemes és magyar művészet történetében.
Előadó: Révész Emese művészettörténész, a Pázmány Péter Tudományegyetem tanára.
Belépés a tárlatra váltott belépőjeggyel (amely lehet korábbi alkalomra szóló is).Október 16-án, szombaton 17 órakor: Virágénekek - népzenei koncert Vakler Anna népdalénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárának előadásában. (társművészet)
A koncert a kiállításra váltott belépőjeggyel hallgatható meg.

elmarad


Virág-kollázs (Pályázat) - október 17-éig meghosszabbítva október 30-ig
Rajzpályázatunkra vegyes technikával készült alkotásokat várunk, ahol papír, fénykép, textil, növényi részek (levél, szirom), fa, fém és egyéb anyagok fantáziadús felhasználásával mutathatod meg saját virágcsendéletedet. A kiírás a 6-14 éves korosztály számára szól. A képeket kérjük legalább A/4-es méretben adjátok le, október 30-ig a Képtár portáján. A legjobb alkotásokat díjazzuk és november 9-én, kedden kiállításon mutatjuk be!


Csendélet fény-képek (Pályázat) - október 17-éig meghosszabbítva október 30-ig
Pályázatunkra montázstechnikával készült fotókat várunk felnőtt alkotóktól. A téma kötött: a virág(csendélet) és a hozzá kapcsolódó gondolattársítások. A fotókat legalább A/4-es méretben, keretezve kérjük leadni a Képtár portáján 2010. október 30-ig. A legjobb alkotásokat díjazzuk, és november 9-én, kedden kiállításon mutatjuk be!


Ingyenes belépés a virágnevűeknek (névnapok a kiállításban):
Október 29-én, pénteken a Nárcisz nevű hölgyek a kiállítást ingyenesen látogathatják.


Szabadegyetemi előadás (ismeretfejlesztő program):
November 11-én, csütörtökön 18 órakor:
Virág a fotókon - fotótörténeti előadás.
Előadó: Farkas Zsuzsanna fotótörténész, a Magyar Nemzeti Galéria muzeológusa.
Belépés a tárlatra váltott belépőjeggyel (amely lehet korábbi alkalomra szóló is).
Ingyenes belépés a virágnevűeknek (névnapok a kiállításban):
November 17-én, szerdán a Hortenzia nevű hölgyek a kiállítást ingyenesen látogathatják.


Virágkötők a kiállításban
November 18-án, csütörtökön 16 órától 20 óráig - Erzsébet naphoz kapcsolódóan, virágkötő mesterek segítségével készíthetik el a látogatók saját ajándékcsokrukat.
A belépődíjon felül az általuk felhasznált anyagok árát kell kifizetniük.

elmaradsajtótájékoztató

Csók István (1865-1961): Műteremsarok, 1910 körül (KOGART)


A kiállításbanMásodik Festőkurzus (A Virág-Csend-Élet kiállítás festményeinek másolása, átértelmezése )
Elválasztás

Szentes Ottokár és Acsa Szűcs Imre festőművészek vezetésével.
A kurzus díja: 15.000.- Ft.
A festőanyagokról mindenki maga gondoskodik!
A kurzus 3x2 nap 3-3 órában - egymást követő 3 hétvégén keresztül - október 2-3, 9-10 és 16-17-én, szombat-vasárnap 10-13 óráig kerül megrendezésre.
Jelentkezni a keptar@enternet.hu e-mail címen, a 22/329-431-es számon, valamint a Deák Gyűjteményben (Oskola u. 10.) személyesen is lehet, elérhetőség megadásával!


Meghosszabbított pályázati beadási határidők
Elválasztás

Virág-kollázs (Pályázat) - október 17-éig meghosszabbítva október 30-ig
Rajzpályázatunkra vegyes technikával készült alkotásokat várunk, ahol papír, fénykép, textil, növényi részek (levél, szirom), fa, fém és egyéb anyagok fantáziadús felhasználásával mutathatod meg saját virágcsendéletedet. A kiírás a 6-14 éves korosztály számára szól. A képeket kérjük legalább A/4-es méretben adjátok le, október 30-ig a Képtár portáján. A legjobb alkotásokat díjazzuk és november 9-én, kedden kiállításon mutatjuk be!


Csendélet fény-képek (Pályázat) - október 17-éig meghosszabbítva október 30-ig
Pályázatunkra montázstechnikával készült fotókat várunk felnőtt alkotóktól. A téma kötött: a virág(csendélet) és a hozzá kapcsolódó gondolattársítások. A fotókat legalább A/4-es méretben, keretezve kérjük leadni a Képtár portáján 2010. október 30-ig. A legjobb alkotásokat díjazzuk, és november 9-én, kedden kiállításon mutatjuk be!


Megjelent a katalógus (Virág Csend Élet. Fél évszázad legszebb magyar virágcsendéletei / 1890-1940)
Elválasztás

Kiállítási katalógus 80 oldalon 67 színes reprodukcióval, Szűcs Erzsébet bevezetőjével.
Ára: 900,- Ft.Megkezdődött a festőkurzus
Elválasztás

Festőkurzus (14 éves kor felettieknek) autodidaktáknak és művészpályára készülőknek: augusztus 23-28. (hétfő-szombat) 13-16 óráig, Szentes Ottokár és Acsa Szűcs Imre festőművészek vezetésével. (Naponta 3 óra tanári segítséggel.)
A kurzus 3 részből áll: A kiválasztott festmény másolatának elkészítése, önálló alkotói átfogalmazások (parafrázis) készítése, és egy önálló mű, csendélet, beállítás látvány utáni megfestése.
A kurzus díja: 15.000,- Ft. A festőanyagokról és szerekről a kurzus résztvevői gondoskodnak maguknak! A kurzust kiállítással zárjuk. A programot igény esetén, hétvégi napokon megismételjük.

Sajtófigyelő
Elválasztás

a szekesfehervar.hu beharangozója: Fél évszázad virágcsendéletei a Városi Képtárban (2010. 08. 09.)

a szekesfehervar.hu híre: Fél évszázad legszebb magyar virágcsendéleteit mutatják be (2010. 08. 11.)

a Fehérvár Televízió híre: Virágba borul a Városi Képtár (2010.08.11. 13:15) és beharangozója (2010. 08. 12.)

a Városi TV második híranyaga: Virágcsendéletek a Képtárban (2010. 08. 16.)

a fehervar.net cikke: Virágözön a képtárban (2010. 08. 13.)

a Fejér Megyei Hírlap híre: Zágoni Erzsébet: Széplelkek, virágok özöne (2010. 08. 14.)

a Fejér Megyei Hírlap cikke: Zágoni Erzsébet: Virág-csend-élet-randevú (2010. 08. 18.)

FTV: esély-nap 2010. szeptember 13.

a Fejér Megyei Hírlap írása: Az én csendéletem - kiállítás a kiállításbanVirág a fotókon (Farkas Zsuzsanna fotótörténész előadása)
Elválasztás

Szabadegyetemi előadás (ismeretfejlesztő program):
November 11-én, csütörtökön 18 órakor:
Virág a fotókon - fotótörténeti előadás.
Előadó: Farkas Zsuzsanna fotótörténész, a Magyar Nemzeti Galéria muzeológusa.
Belépés a tárlatra váltott belépőjeggyel (amely lehet korábbi alkalomra szóló is).
Virágcsendélet az egyetemes és magyar művészet történetében (Révész Emese művészettörténész előadása)
Elválasztás

Szabadegyetemi előadás (ismeretfejlesztő program):
Október 14-én, csütörtökön 18 órakor:
Virágcsendélet az egyetemes és magyar művészet történetében.
Előadó: Révész Emese művészettörténész, a Pázmány Péter Tudományegyetem tanára.
Belépés a tárlatra váltott belépőjeggyel (amely lehet korábbi alkalomra szóló is).AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish