Fejléc
Árnyék
 
Miniatűr katonai fejfedők
Elválasztás

A játék a felnőtt életre készíti fel a gyermekeket. Manapság is igen gyakori, hogy -- elsősorban a fiúk -- csatát, harcot, katonásdit játszanak, ám régen ez hatványozottan igaz volt. A múlt századok ifjai számára sok esetben a katonásdi a valódi harcmezőn való későbbi helytállásuk gyermekkori megfelelője, játéka volt.

A Moskovszky-gyűjtemény számos olyan játéktárgyat őriz, melyek a felnőtt életet, a katonáskodást, a hazáért vívott hősi küzdelmeket szimbolizálták a fiúgyermekek számára.
Az alábbi huszárcsákók, noha elsőre úgy tűnnek, éppen egy kisgyermek fejére valók, valójában apró méretűek. (Magasságuk csupán 9,5 illetve 7 cm.)
Ezeket a miniatűr katonai fejfedőket a bécsi udvari bálok résztvevői vihették haza gyermekeiknek, báli ajándék gyanánt. A különböző fegyvernemek fejfedőinek kis méretű másai bonbont, cukorkát is rejtettek.
Az ún. buzérvörös csákó a 9. honvéd huszárezred huszártiszti csákójának másolata, 1891 mintájú csákócímerrel, századosi rendfokozati jelzéssel. Ez az ezred 1913-ig hordta ezt a színt.
A fémsisak 1905 mintájú dragonyos tiszti sisak miniatűr másolata, melyet az Osztrák-Magyar Monarchia lovas katonái viseltek.
AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Hetedhét Játékmúzeum – Moskovszky és Réber Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. – hetedhetmuzeum@szekesfehervar.hu
magyarenglish