Fejléc
Árnyék
 
Látogatói Információk
Elválasztás

Nyitvatartás:
kedd--vasárnap 10--18 óráig; hétfő szünnap.

Zárva: január 1-jén, húsvéti hosszú hétvégén (nagypénteken, nagyszombaton, hús­­vét­­va­­­sár­­­nap), pünkösdvasárnap, november 1-jén, december 24--31. között;
más munkaszüneti és ünnepnapokon (március 15., május 1., augusztus 20., október 23.) nyitva.
Belépti díjak:
Felnőtt: 700 Ft;
(nagytárlatok esetén egyedi emelt áras belépődíjak kerülhetnek megállapításra)

Kedvezményes (csoportos 10 főtől): 500 Ft;

Kedvezményes (50%-os: diák, nyugdíjas, ŐsFehérvár-kártyával fehérvári lakcímkártyá­val): 350 Ft.

Sajtóigazolvánnyal, szakmai belépővel, segítséggel élőknek (+ 1 fő kísérővel), 6 éves kor alatt, 70 éves kor felett, illetve székesfehérvári iskolás csoportoknak ingyenes.
Díjtalan a belépés továbbá:
március 15-én, augusztus 20-án, és október 23-án, állampolgárságra való tekintet nélkül;
valamint minden hónap első vasárnapján: a 26. életévét még be nem töltött, illetve a 18 év alatti személyt kísérő közeli hozzátartozó (legfeljebb 2 fő) EGT-állampolgár.

Családi jegy: 1500 Ft

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

[A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján]
A kultúráért felelős miniszter által kiadott működési engedéllyel rendelkező múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek (a továbbiakban együtt: muzeális intézmény) állandó és időszaki kiállításait díjtalanul látogathatja az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:
a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap első vasárnapján, amennyiben:
a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:
a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.), állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

A miniszter -- a muzeális intézmény kérésére -- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszaki kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét az (1)--(4) bekezdésben foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.

A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási intézmény között -- a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából -- létrejött megállapodás alapján.

A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.


Térkép -- megközelíthetőség
Székesfehérvár tájoló -- HISZI-MAP: Térképes link

Székesfehérvár tájolóSzolgáltatások:

terembérlet: nyitva tartási időn túl 10 000 Ft/óra (Freskós Szalon, 5 asztal, 30 szék; vagy asztalok nélkül 50 ülőhellyel)
tárlatvezetés (előzetes bejelentkezés alapján, előre egyeztetett időpontokban): 4000 Ft/csoport
múzeumpedagógiai foglalkozások előre egyeztetett időpontban: 300 Ft/fő
műtárgybecslés (előzetesen egyeztetett időpontokban): helyben 900 Ft, kiszállással 3000 Ft
fotó-videó jegy: 1000 Ft (felvétel csak saját célra készíthető, a későbbi közléshez az intézmény, mint jogtulajdonos engedélye szükséges)
esküvői fotók készítésének lehetősége az épületben: 2500 Ft
folyóiratok (ART Magazin, Balkon, Új Művészet, Műértő, Árgus, Restaurátor, Múzeumi Hírlevél) helyben olvasásraA Museum Shop-ban kapható kiadványaink:A Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény katalógusa / Catalogue of The City Gallery -- Deák Collection (Szerk: Dr. Nagy Zoltán) Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2005.
Készült 1000 példányban, a Mester Nyomdában. Ára: 6000 Ft

Benne: tanulmányok magyar és angol nyelven:
- Lóska Lajos: Portré képekkel és szobrokkal. Deák Dénes, a műgyűjtő. / A Portrait with Pictures and Sculptures. Dénes Deák the Art Collector;
- Szabó Júlia: Törött szekrényke. A XIX--XX. századforduló művei a Deák Gyűjteményben. / Broken Cabinet. Artworks of the Turn of the 19th--20th Centuries in the Deák Collection;
- Révész Emese: A két világháború közötti magyar festészet a Deák Gyűjteményben / Hungarian Painting between the Two World Wars in the Deák Collection;
- Pataki Gábor: Az Európai Iskola és az 1945--49 közötti évek művészete a Deák Gyűjteményben / The Art of the European School and the period from 1945 to 1949 in the Deák Collection.
272 oldal, több száz képelemzéssel és színes illusztrációval, művész életrajzokkal, teljes műtárgylistával.


Pán Imre Emlékszoba (Szerk: Dr. Nagy Zoltán) Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2004.
A Mezei Gábor tulajdonát képző, 2003 óta látogatható letéti anyag kiállítási katalógusa 28 oldalon, 18 színes reprodukcióval, teljes műtárgylistával
Ára: 700 Ft
benne: Cserba Júlia: Pán Imre Budapesten és Párizsban című tanulmánya magyar és angol nyelven

Szűcs Erzsébet: Székesfehérvár, Deák-gyűjtemény. Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 676. Székesfehérvár, 2001. (készült 4000 példányban) Ára: 280 Ft

Három a tánc! Magyarországi táncábrázolások 1686--1940 / Three is the Dance! Hungarian Dance Representation in 1686--1940 (Szerk: Dr. Nagy Zoltán). Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2002.
Kiállítási katalógus 116 oldalon, magyar-angol nyelven, életrajzokkal, műtárgylistával és teljes képanyaggal -- 150 színes és fekete-fehér reprodukció.
Tanulmányok:
- Nagy Zoltán: Három a tánc!;
- Vajda László: Hajdútánc, verbunk, csárdás: magyarországi táncábrázolások a 16-19. századból;
- Kovalovszky Márta: "Egy magyar tánczos": Izsó Miklós figurái;
- Bakó Zsuzsanna: Barabástól Rudnay-ig: 19-20. századi magyar táncábrázolások;
- Szabó Júlia: Néhány kör és lánctánc ábrázolás a 19-20. század fordulójáról;
- Nagy Ildikó: A tánc ábrázolása a 20. századi magyar szobrászatban
Készült a Mester Nyomdában 1200 példányban. Ára: 2400 Ft


Memóriakártya gyermekeknek a Freskós Szalon részleteivel. (2006) Ára: 680 Ft


Kaland a Képtárban (foglalkoztató füzet a Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület szerkesztésében) Székesfehérvár, Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, 2007. Ára: 500 Ft
Lévai Nóra tűfestés (kiállítási katalógus -- 2007 novembere) Székesfehérvár, Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, 2007. (34 oldal) Ára: 900 Ft


Lóska Lajos: Vaszkó Erzsébet (1902--1986) Székesfehérvár, Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, 2008. (kismonográfia és kiállítási katalógus 112 oldalon, 70 színes és 5 fekete fehér reprodukcióval, teljes műtárgyjegyzékkel) Ára: 2.500 Ft
Antal--Lusztig Gyűjtemény. A fehérvári válogatás Csontvárytól a fiatal kortársakig. Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2009.
CD-ROM a négy helyszínen megrendezett azonos című kiállítás (2009. április 9. -- július 19.) 281 műtárgy reprodukciójával.
Ára: 1900 Ft
Szűcs Erzsébet: Szinyei és a hazai táj Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2009.
kiállítási katalógus (2009. szeptember 18. -- 2010. január 3. Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény) 40 oldal (a kiállító művészek: Szinyei Merse Pál, Mészöly Géza, Spányi Béla és a Markó család életrajzával, valamint a kiállításon szereplő műveik reprodukcióival)
Ára: 800 Ft

Lóska Lajos: Czimra Gyula (1901--1966) Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2010.
kiállítási katalógus (2010. február 26. -- május 9. Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény) 80 oldal, 84 reprodukció
Ára: 1200 FtMuladi Brigitta: Viszonyok -- Ki? Kit? Mivel? A portré változatai a Deák Gyűjteményben és a kortárs magyar képzőművészetben Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2010.
kiállítási katalógus (2010. május 22. -- augusztus 1.) 80 oldal.
Ára: 700 Ft


Virág Csend Élet. Fél évszázad legszebb virágcsendéletei / 1890--1940-es évek (kiállítási katalógus), Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2010. (80 oldal 67 színes reprodukcióval, Szűcs Erzsébet bevezetőjével, teljes műtárgyjegyzékkel) Ára: 900 FtDobozművek. kiállítási katalógus (tematikus tárlat -- Pelikán Galéria, 2011. május 20. -- június 10.) Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2011. (40 oldal) Ára: 500 Ft.
Lóska Lajos: Elvont táj Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2011.
80 oldalas kiállítási katalógus; benne tanulmány magyar és angol nyelven, műtárgyjegyzék, és a kiállításon szereplő valamennyi mű színes reprodukciója.
Ára: 1200 Ft
A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális AlapUjházi Péter. Munkák 1966--2010. (szerkesztette: Nagy T. Katalin) Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2011.
több mint ezer festészeti alkotást bemutató, 400 oldalas impozáns kötet Ujházi Péter Munkácsy-díjas festőművész életművéből
ára: 4200 Ft

Ujházi Péter. Munkák 1966--2010. II. (szerkesztette: Nagy T. Katalin) Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2012.
Ára: 4200 Ft


...Valahol otthon... Kaposvár, Párizs, Budapest. (Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2012.) Rippl-Rónai József (1861--1927) festőművész gyűjteményes kiállítás (2012. április 20. -- november 4.) katalógusa Horváth János bevezetőjével, tételes műtárgylistával, a kiállításon szereplő 76 műtárgy színes reprodukciójával mutatja be a tárlatot (80 oldal) Ára: 1000 Ft
Kovalovszky Márta: Harap u. 3.
Kiadó: Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény
Székesfehérvár, 2013
ára: 1900 Ft
Lóska Lajos: Karctű és monitor. szerzői kiadás, Bp., 2013.
Ára: 3900 Ft
Emlékmentés 2.0. Székesfehérvár fejlődése az 1930-as években. Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2013.
Ára: 1000 FtKortárs Művészeti Fesztivál 1999--2013, (Szerk.: Beller Róbert, Szűcs Erzsébet, Vadász Imre), Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2014.
Ára: 1400 FtA gödöllői szecesszió kertje. Nagy Sándor (1869--1950) művészete. (kiállítási katalógus: 2015. szeptember 18. -- december 20., Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény; kat. bev. tan., a kiállítás kurátora és a kiállítást rendezte: Öriné Nagy Cecília művészettörténész (Gödöllői Városi Múzeum)). Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2015.
B/5, 80 oldal, ragasztva, 66 színes reprodukcióval és 6 fekete-fehér fotódokumentummal. Ára: 1200 Ft.


Reprodukciók:
több méretben: 2700 (Korniss Dezső: Illumináció; Vaszkó Erzsébet: Régi város; Gulácsy Lajos: Önarckép virággal) 2900 (Tihanyi Lajos: Leopold Magda arcképe; Farkas István: Látnoknő; Bortnyik Sándor: Céllövészet; Gulácsy Lajos: Idill) és 3500 (Bornemisza Péter: Csendélet) Ft-os áron

képeslapok
- a Deák-gyűjtemény legszebb darabjaiból:
-- 2005-ös kiadás (84 féle) ára: 100 Ft
-- 1989-es kiadás (13 féle) ára: 100 Ft
- A Székesfehérvári Művészek Társaságának tagjai által készített fehérvári városképek (16 féle) ára: 100 Ft
- Mosberger Róbert fotói: 2007-es kiadás (8 féle) ára: 100 Ft
- Réber László grafikái (8 féle) ára: 100 Ft
- Szinyei és a hazai táj (23 féle) ára: 100 Ft
- Virág-Csend-Élet (16 féle) ára: 100 FtAz ábrahámhegyi Szt. László templom. kiadó: Deák Dénes, é.n., (28 oldal), Ára: 100 Ft


a Székesfehérvári Művészek Társasága (Pelikán Galéria) kiadványai:

Székesfehérvári Művészek Társasága 1992--2007. A Pelikán Galéria kiállításai 1993--2006. (kiállítási katalógus: Pelikán Galéria, 2007. június 1. -- július 6.) Székesfehérvári Művészek Társasága, Székesfehérvár, 2007. (66 oldal). Ára: 1980 Ft
Bodor Aladár (1913--2000). (kiállítási katalógus; Pelikán Galéria 2001. január 19. -- február 9.) Székesfehérvár, Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, 2001. (20 oldal). Ára: 400 FtMintázatok -- válogatás Emericus Tuku (Takács Imre) képverseiből. (kiállítási katalógus; Pelikán Galéria, 2006. szeptember 15. -- október 6.) Székesfehérvár, 2006. (24 oldal). Ára: 500 Ft

Fehérvár Mappa.
Az "1038--1938--2013 Székesfehérvár" című kiállítás anyagából zsűri által kiválasztott 10 munka.
Székesfehérvári Művészek Társasága, Székesfehérvár, 2013.
Ára: 2900 Ft


Bizományi:


Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága -- Szent István Király Múzeum:


"...Újabb meglepetés ... olvasóink részére!" IV. Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás (320 oldal, katalógus Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény és Csók István Képtár 2006. május 20. -- szeptember 27.) SZIKM közlemények D. sorozat 303. szám, Székesfehérvár, 2006. Ára: 1200 Ft"...Újabb meglepetés ... olvasóink részére!" 3. Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás (kiállítási katalógus: Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, 2000. május 27. -- június 25.) SZIKM közl. D. sor. 272. szám, Székesfehérvár, 2000. (56 oldal) 800 Ft
1. Európai Iskolás mesterek a székesfehérvári gyűjteményekben. SZIKM közl. D. sor. 269. szám, Székesfehérvár, 2000. (kiállítási katalógus - - Csók István Képtár, 2000. január 29. -- április 2.) [Kovács Péter angol-magyar (2-2 oldal); 7--29 kép; 30--32 műjegyzék] (32 oldal). Ára: 600 Ft3. A múlt századforduló művészete a székesfehérvári gyűjteményekben (1890-1914), SZIKM közl. D. sor. 282. szám, Székesfehérvár, 2001. [Szűcs Erzsébet; angol-magyar (3-3 oldal), 9--39 kép, 40--47 műjegyzék.] (kiállítási katalógus; Szent István Király Múzeum, Díszterem, 2001. november 16. -- december 21.) (48 oldal). Ára: 600 Ft


5. A Ferenczy család művei a székesfehérvári gyűjteményekben. SZIKM közl. D. sor. 298. szám, Székesfehérvár, 2005. (kiállítási katalógus; Csók István Képtár, 2005. augusztus 7. -- szeptember 11.; Szűcs Erzsébet angol-magyar (2-2 oldal); 7-44 kép, 45--48 műjegyzék) (48. oldal). Ára: 600 Ft
a Museum Shop -- képeslapok, katalógusok, reprodukciók

a Museum Shop -- reprodukciók, katalógusok, ékszerek


a Museum Shop -- katalógusok, ékszerek

a Museum Shop -- képeslapok, katalógusok, térképek


reprodukciók a Deák-gyűjteményből

reprodukciók a Deák-gyűjteményből


reprodukciók a Deák-gyűjteményből és katalógusok

szitázott karácsonyfadíszek


képeslapok a Deák-gyűjtemény darabjaiból 1989-ből, valamint a Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak fehérvári akvarelljeiből 2002-ből

képeslapok a Szinyei és a hazai táj (2009), valamint a Virág-Csend-Élet (2010) című időszaki tárlat anyagából


84 féle képeslap a Deák-gyűjtemény legszebb darabjaiból 100 Ft-os áron

84 féle képeslap a Deák-gyűjtemény legszebb darabjaiból 100 Ft-os áron

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish