Fejléc
Árnyék
 
Élmény KÉP - Tudás TÁR. TÁMOP Múzeumok Mindenkinek Program (Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése )
Elválasztás

Intézményünk támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Múzeumok Mindenkinek Program" - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése c. pályázati felhívásának keretében (Kódszám: TÁMOP - 3.2.8/08/B)

A projekt címe: Élmény KÉP - Tudás TÁR
A projekt megvalósulásának helyszíne: Városi Képtár - Deák Gyűjtemény Székesfehérvár, Oskola utca 10.
A projekt megvalósítása: 2009. július 1 - 2010. június 30.
A projekt támogatás összege: 5.250.000 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Az Élmény KÉP - Tudás TÁR című projekt közvetlen célja, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásokra idelátogató gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek szocializációs folyamatába beépítse a művelődés iránti igényt, szorgalmazza az egész életen át tartó tanulást. A projekt indokoltsága a formális oktatást kiegészíteni a múzeumpedagógia eszközeivel: kulturális örökségünk Képtárunkban őrzött javainak széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele, bemutatása által. Székesfehérvár történelmi, valamint régiós oktatási központ szerepéből következően a valódi értékeket gyűjtő, bemutató szerep számunkra kötelezettség is egyben. A projekt segítségével városunkban egy olyan generáció nő majd fel, akik számára érték a művészet, a művelődés, és mindennapjaikban aktív programként szerepel a múzeumlátogatás.

A pályázat célja, a kortárs művészetet értő fiatalok és a művészettel kapcsolatban lévő felnőttek nevelése. Ezért arra törekszünk, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásokra idelátogató gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek szocializációs folyamatába beépítsük a művelődés iránti igényt, így hosszú távon egy olyan generáció nő majd fel, akik számára érték a művészet, a művelődés, és mindennapjaikban aktív programként szerepel a múzeumlátogatás.
Mindenképpen olyan maradandó élményt és biztos tudást nyújtó foglalkozássorozatok kidolgozására törekszünk, amely az idők során az egyre bővülő partneriskoláink és oktatási intézményeink ugyanazon évfolyamainak rendelkezésére állhat, így a város oktatási intézményeinek vezetői és tanárai minden évben számíthatnak színvonalas múzeumi óráinkra, foglalkozásainkra, valamint beépítenék azokat éves pedagógia tervükbe, tanterveikbe. Ez a tendencia hosszú távon azt eredményezi, hogy minden székesfehérvári lakos diákévei alatt legalább egyszer megfordul a Képtárban és ha megismertetjük a város művészeti hagyományaival, felkeltjük érdeklődését, vissza is fog térni időről-időre, ami a látogatószám jelentős növekedését eredményezi.
Az intézmény fejlesztési céljai összhangban vannak a Közművelődési - múzeumpedagógiai (hasznosítási) tervvel.


A projekt szakmai tartalmát két tematika köré csoportosítottuk

I. Műgyűjtés:
Mivel a székesfehérvári Városi Képtár - Deák Dénes műgyűjtő gyűjteményén alapszik, így kézenfekvő volt, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozások egy részét a műgyűjtés tematikájára építsük. A műgyűjtés fogalma sok irányból megközelíthető, így ezek a foglalkozások magukba foglalják a következő területeket: művészettörténet, képzőművészet, esztétika, vizuális kommunikáció, tárgy és környezetkultúra, kifejezés, történelem, irodalom, marketing, gazdasági ismeretek, kutatás módszertan, szimbolika, stb.

1. Múzeumi óra:
a) Középiskolások számára
- a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 9. évfolyama, és
- a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 13/5 osztálya részvételével
b) Felső tagozatosok számára
- a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 6/A osztálya, és
- a Munkácsy Mihály Általános Iskola 5/A osztálya részvételével
c) Alsó tagozatosok számára
- a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 4/A osztálya, és
- a Munkácsy Mihály Általános Iskola 4/A osztálya részvételével
d) Óvodások számára
- a Hétpettyes Óvoda nagycsoportjának, és
- a Rákóczi Úti Óvoda nagycsoportjának részvételével

Óravázlatok
óvis foglalkoztató
alsós foglalkoztató
felsős foglalkoztató
középiskolás foglalkoztató


II. Inter-mediális művészet:
Az e tematika köré csoportosuló foglalkozásokon a diákok ismereteket szerezhetnek a média és a design kapcsolatáról, a média megjelenési formáiról. Bemutatásra kerülnek korunk vezető, úttörő médiaművei, melyekből a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény tárlatot rendez a projekt megvalósításának időszakára saját gyűjteményéből. A tárlaton keresztül áttekintésre kerül a médiaművészet története, valamint a diákok betekintést nyernek az egyes médiumok működési sajátosságaiba, alapozó ismeretanyagot kapnak az elektronikusan rögzített, vagy generált képről és hangról.

1. Múzeumi óra:
a) a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 12. évfolyama, és
b) a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola - Arany János Tehetséggondozó Programjának 10/D osztálya számára
Az intermédiás tematikán belül megvalósult múzeumi óra a technológia nyújtotta lehetőségekkel ismerteti meg a diákokat előadás formájában. A résztvevők a fent felsorolt ismereteket sajátíthatják el. A művészeti szakiskolásoknak az egyazon tematikára épülő ismeretket szakmai szempontok alapján közvetítjük, felvázoljuk a szakterületben rejlő alkalmazott művészi lehetőségeket, segítünk az ezen a területen való továbbtanuláshoz megfelelő felsőoktatási intézményt és szakot találni. Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevőknek inspirációval szolgálunk, felkeltjük érdeklődésüket a modern művészetek irányában, valamint elindítjuk őket az úton, melynek célja, hogy aktív és kreatív számítógép felhasználók legyenek.

intermédia múzeumi óra

2. Tematikus foglalkozás:
Meghirdetett foglalkozás a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola diákjaiból álló csoport számára.
Az intermédiás foglalkozások bemutatásában felsorolt ismeretek mellett széleskörű gyakorlati ismereteket nyújt, lehetőséget ad konzultációkra a létrehozandó alkotásokról, valamint mélyrehatóan bemutatja az ezen művek létrehozásához elengedhetetlen szoftverek alkalmazását.

3. Szabadegyetemi előadássorozat:
A szakma avatott képviselőit felsoroltató meghirdetett előadássorozat, mely az intermédia különböző területeit és legújabb áramlatait mutatja be vetítéses demonstrációs formában.

A Képtár a multimédiás foglalkozások kidolgozásában és lebonyolításában Falvay Miklós médiaművész szolgáltatásaira alapoz. Munkatársaink közül a kulturális szervezőként dolgozó projektmenedzser lesz a szakember segítségére.
A műgyűjtés tematikájára felfűzött foglalkozások kidolgozását, és megtartását intézményünk a Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület, ill. az általuk közvetített szakemberek bevonásával, a feladatok megosztásával bonyolítja le.
A projekttel összefüggő többi tevékenységet a Képtár maga végzi az együttműködő oktatási intézményekkel és azok pedagógusaival közösen.a Vörösmarty Rádió híre


az NFÜ dokumentuma
AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish