Fejléc
Árnyék
 
INTERMÉDIA - after school (avagy kiből lesz a cserebogár?)
Elválasztás

INTERMÉDIA
-> after school
avagy kiből lesz a cserebogár?

MÚZEUMI ÓRA
6 alkalom / 45 perc
Előadó: Falvay Miklós
A foglalkozás, a városban működő művészeti szakközépiskola hallgatói számára nyújt kiegészítő ismereteket. A középiskolai tananyaghoz kapcsolódóan az előadásokon szó esik a média és a design kapcsolatáról, a média megjelenési formáiról. Bemutatásra kerülnek korunk vezető, úttörő médiaművei és médiaművészei, valamint röviden áttekintésre kerül a médiaművészet története.
Az előadások nagy vonalakban bemutatják azokat a szakterületeket, ahol alkalmazott művészként a kurzus résztvevői majdan elhelyezkedhetnek, s ezután segít a választott területhez megfelelő felsőoktatási intézményt és szakot találni.
Az elméleti előadások mellett, a résztvevőknek betekintést kell kapniuk az egyes médiumok működési sajátosságaiba is. Ezért az előadások második fele, az elektronikusan rögzített vagy generált képről és hangról néhány alapvető, alapozó ismeretet nyújt majd.


Teleki Blanka Általános Iskola:


első-második alkalom: 2010. március 16-án, kedden 11.45-kor


harmadik-negyedik alkalom: 2010. március 30-án, kedden 12.45-kor


ötödik alkalom: 2010. május 12-én, szerdán 11.45-kor


hatodik alkalom: 2010. május 12-én, szerdán 12.30-korHang-Szín-Tér Iskola:


első-harmadik alkalom: 2010. április 12-én, hétfőn


negyedik alkalom: 2010. április 19-én, hétfőn


ötödik alkalom: 2010. április 19-én, hétfőn


hatodik alkalom: 2010. április 19-én, hétfőn


intermédia múzeumi óra foglalkoztató


Intézményünk támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Múzeumok Mindenkinek Program" - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című pályázati felhívásának keretében (Kódszám: TÁMOP - 3.2.8/08/B)

A projekt címe: Élmény KÉP - Tudás TÁR
A projekt megvalósulásának helyszíne: Városi Képtár - Deák Gyűjtemény Székesfehérvár 8000, Oskola utca 10.
A projekt megvalósítása: 2009. július 1 - 2010. június 30.
A projekt támogatás összege: 5.250.000 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Az Élmény KÉP - Tudás TÁR című projekt közvetlen célja, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásokra idelátogató gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek szocializációs folyamatába beépítse a művelődés iránti igényt, szorgalmazza az egész életen át tartó tanulást. A projekt indokoltsága a formális oktatást kiegészíteni a múzeumpedagógia eszközeivel: kulturális örökségünk Képtárunkban őrzött javainak széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele, bemutatása által. Székesfehérvár történelmi, valamint régiós oktatási központ szerepéből következően a valódi értékeket gyűjtő, bemutató szerep számunkra kötelezettség is egyben. A projekt segítségével városunkban egy olyan generáció nő majd fel, akik számára érték a művészet, a művelődés, és mindennapjaikban aktív programként szerepel a múzeumlátogatás.


A projekt szakmai tartalmát két tematika köré csoportosítottuk

I. Műgyűjtés

II. Inter-mediális művészet:
Az e tematika köré csoportosuló foglalkozásokon a diákok ismereteket szerezhetnek a média és a design kapcsolatáról, a média megjelenési formáiról. Bemutatásra kerülnek korunk vezető, úttörő médiaművei, melyekből a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény tárlatot rendez a projekt megvalósításának időszakára saját gyűjteményéből. A tárlaton keresztül áttekintésre kerül a médiaművészet története, valamint a diákok betekintést nyernek az egyes médiumok működési sajátosságaiba, alapozó ismeretanyagot kapnak az elektronikusan rögzített, vagy generált képről és hangról.
II / 1. Múzeumi óra:
a) a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 12. évfolyama, és
b) a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola - Arany János Tehetséggondozó Programjának 10/D osztálya számára
Az intermédiás tematikán belül megvalósult múzeumi óra a technológia nyújtotta lehetőségekkel ismerteti meg a diákokat előadás formájában. A résztvevők a fent felsorolt ismereteket sajátíthatják el. A művészeti szakiskolásoknak az egyazon tematikára épülő ismeretket szakmai szempontok alapján közvetítjük, felvázoljuk a szakterületben rejlő alkalmazott művészi lehetőségeket, segítünk az ezen a területen való továbbtanuláshoz megfelelő felsőoktatási intézményt és szakot találni. Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevőknek inspirációval szolgálunk, felkeltjük érdeklődésüket a modern művészetek irányában, valamint elindítjuk őket az úton, melynek célja, hogy aktív és kreatív számítógép felhasználók legyenek.

2. Tematikus foglalkozás:
3. Szabadegyetemi előadássorozat:


AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish