Fejléc
Árnyék
 
A XIX. század emberének természetszemlélete (Izsák Éva vetítettképes tudománytörténeti előadás)
Elválasztás

Meghívó szabadegyetemi előadásra

Szeretettel meghívjuk a Városi Képtár - Deák Gyűjteménybe a Szinyei és a hazai táj című kiállításunkhoz kapcsolódó vetítettképes tudománytörténeti előadásunkra
Az előadás címe: A XIX. század emberének természetszemlélete
Előadó: Dr. habil Izsák Éva földrajztudós és szociológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz-, földtudományi Intézetének docense
Időpont: 2009. november 5. 18 óra
Helyszín: Székesfehérvár, Oskola u. 10.
Belépés: a kiállításra szóló belépőjeggyel,
illetve csak az előadásra felnőtteknek 600 Ft, tanároknak diákoknak 400 Ft-os belépővel


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Név: Dr. habil Izsák Éva
Születési hely, idő: Miskolc, 1969. 06. 02.
Lakcím: Budapest, 1147 Telepes u. 105/a

Tanulmányok:
1983-1987: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma
1987-1992: ELTE TTK biológia-földrajz szak
1992-1995: ELTE BTK szociológia szak
1993-1996: ELTE TTK Doktori Iskola földrajz/földtudományi program

Szakképzettség:
1992. okleveles biológia-földrajz szakos középiskolai tanár
1996. okleveles szociológus

Tudományos fokozat:
1998: PhD (földrajztudomány)

Tudományos cím:
2008. habilitáció (habilitált doktor - földtudomány) - ELTE

Nyelvismeret:
német "C" típusú középfokú állami nyelvvizsga
orosz alapfokú állami nyelvvizsga
angol haladó szint

Munkahelyek:
1992-1993: Budatest VII. ker. Polgármesteri Hivatal - szakreferens
1993-1996: ELTE TTK Doktori Iskola - PhD ösztöndíjas
1996-1999: ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék - egyetemi tanársegéd
2000-2005: ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék - egyetemi adjunktus
2005- ELTE TTK Földrajz-, földtudományi Intézet - egyetemi docens

Nemzetközi tanulmányutak, ösztöndíjak:
Ausztria 1994. Bécsi Egyetem - Európa Intézet ösztöndíja (1 hónap)
Nagy-Britannia 1996. London - tanulmányút (ELTE TTK Doktori Iskola) (2 hét)
Németország: 1997. Hamburgi Egyetem - ELTE Nemzetközi kapcsolat (1 hét)
1997. Freiburg - TEMPUS ösztöndíj (6 hét)
1998. Hamburgi Egyetem - ELTE Nemzetközi kapcsolat (10 nap)
1998. Lipcse, Földrajzi Intézet - DFG-MÖB ösztöndíj - (1 hónap)
1999. Lipcse, Földrajzi Intézet - DFG-MÖB ösztöndíj (1 hónap)
1999. Heidelberg, Ruprecht-Karls Universität - meghívás (10 nap)
1999. Hamburgi Egyetem - ELTE Nemzetközi Kapcsolatok (10 nap)
1999. Német Földrajzi Társaság 52. Kongresszus Hamburg (meghívás)
1999. Lipcsei Egyetem Földrajzi Intézet - Workshop (meghívás)
2000. Humboldt Universität zu Berlin - ELTE (10 nap)
2002. Humboldt Universität zu Berlin -ELTE (10 nap)
2003. Humboldt Universität zu Berlin - ELTE 10 nap
2004. Humboldt Universität zu Berlin - DAAD-MÖD német-magyar kutatócsere
2005: Humboldt Universität zu Berlin - DAAD-MÖD német-magyar kutatócsere
2006, 2007: Humboldt Universität zu Berlin - egyetemi graduális képzés,
"Stadtenwicklung von Budapest" c. kurzus (2 kredit) oktatásda
2009. Humboldt Universitat - ELTE: Nemzetközi Kapcsolatok - 10 nap

Hazai ösztöndíjak:
1999-2002 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2002-2005 Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj
2005-2008: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Kutatási támogatások:
1995-1998. Ifjúsági OTKA (földtudomány) - kutatásvezető
1998-1999: DFG - MÖB német-magyar kutatócsere, Lipcsei Egyetem - résztvevő

1999-2002. Ifjúsági OTKA (földtudomány) - kutatásvezető
2000-2001 Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány "Osztrák - magyar közös múlt" szakalapítvány - kutatásvezető
2004-2005: DAAD-MÖB német-magyar kutatási támogatás - kutatásvezető
2008-2012 OTKA földtudomány - tag

Részvétel nemzetközi kutatásban:
1998-1999: DFG-MÖB: Lipcse-Budapest összehasonlító városkutatás - ösztöndíjas
2000: Karl Ruprecht Universität Heidelberg - Transformation in Hungary - résztvevő
2001: ILO-ELTE: A magyar átmenet vizsgálata - résztvevő
2004-2005: DAAD-MÖB német-magyar kutatócsere: Berlin-Budapest összehasonlító városkutatás, kutatásvezető

Tagságok:
1990- Magyar Földrajzi Társaság
1995- Magyar Szociológiai Társaság
2000- MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíjasok Akadémiai Klubja
2002- Magyar Regionális Tudományi Társaság

Tisztségek:
1999- MTA Regionális Tudományos Bizottság - titkár
2000-2004 MTA Földrajzi Tudományos Bizottság Oktatási - Képzési Albizottság - tag
1999- HUNGEO Tudományos Oktatási Program - vezetőségi tag
2001- MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíjasok Akadémiai Klubja - elnök
2005- ELTE TTK FFI Tudományos és Stratégiai Bizottság - tag
2008-2011: MTA Regionális Tudományi Bizottság - tag

Szerkesztőbizottsági tagság:
2004- Tér és Társadalom, az MTA RKK folyóirata

Tudományos elismerések, díjak:
2003. MTA Bolyai János plakett
2003. MTA X. osztály Szádeczky-Kardoss Elemér - díj

Egyetemi oktatói tevékenység (oktatott tantárgyak):
Graduális képzésben (ELTE TTK):
Politikai földrajz - előadás
Környezetvédelem - előadás
Regionális földrajz - előadás
Településszociológia - előadás
Városi és rurális terek - gyakorlat
Közigazgatás - gyakorlat
Település és társadalom - gyakorlat

Posztgraduális (PhD) képzésben: ELTE: Intraurbán terek; A társadalmi környezet hatása a városfejlődésre
Széchenyi István Egyetem, Győr: Intraurbán terek

Idegen nyelvű képzés:
2006. tavaszi szemeszter Humboldt Universität zu Berlin - német nyelven
Stadtentwicklung von Budapest c. kurzus (2 kredit) egyetemi szintű, MA képzés

Témavezetés:
Graduális képzés, egyetemi szakdolgozat: évente 2-3 szakdolgozó munkáját irányítom

Doktori (PhD) témavezetés: ELTE földrajz/földtudományi doktori iskola: évente 2 doktorandusz

Dr.habil Izsák Éva - Egyetemi docens

Publikációs jegyzék:

Könyv:

1. Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői. Budapest és környéke. Napvilág kiadó. Budapest, 2003. 178 oldal. ISBN szám: 963 9350 34 6

Könyvfejezet, tanulmánykötet:

1. Izsák. É.: Vázlat a települési környezet átalakulásáról a 20. század második felében Budapest példáján. In.: Majtényi Gy - Szabó Cs. (szerk). Rendszerváltás és a Kádár-korszak. Állambiztonsági Szolgálatok történeti Levéltára, Kossuth Kiadó. Budapest, 2008. pp.: 325-338.

2. Izsák. É.: A természet és a társadalom együttélésének tapasztalatai és lehetőségei a Székelyföldön. In. Szónoky A. G. - Pál V. - Karancsi Z. (szerk). A határok kutatója, tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa. Szeged-Szabadka, 2007. pp.: 131-137. ISBN 978-86-85-221-11-8

3. Izsák. É.: A geográfia dichotómiája és a települési környezet átalakulása a kilencvenes években. In.: Kovács Cs. - Pál V. (szerk) Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. Szeged, 2007. pp.: 221-226. ISBN-10: 963 482 804 3, ISBN-13 978 963 482 804 3.

4. Izsák É.: Városföldrajz - Budapest - Erzsébetváros anno - Földrajz. Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. In.: Hevesi Attila (szerk.) Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 69. kötet. Miskolc, Egyetemi Kiadó 2006. pp.190-198. HU ISSN 1417-5398

5. Izsák, É. und Schulz, M: Cityfunktion im Wandel - ein Vergleich Berlin und Budapest. In: Izsák, É. - Schulz, M (Hrsg.): Cityfunktionen im Wandel - Berlin und Budapest. Berliner geographische Arbeiten 104. Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 2006. pp.: 1-8. ISBN:3 - 98 09 958 - 1 - X, ISSN: 1430 - 4775

6. Izsák, É. und Schulz, M.: Überblick über die historische Entwicklung der beiden Städte Berlin und Budapest. In.: Izsák, É. und Schulz, M (Hrsg.): Cityfunktionen im Wandel - Berlin und Budapest. Berliner geographische Arbeiten 104. Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 2006. pp.: 25-29. ISBN:3 - 98 09 958 - 1 - X, ISSN: 1430 - 4775

7. Izsák É.: Wohnen in der City Budapestim Wandel. In.: Izsák, É. und Schulz, M (Hrsg.): Cityfunktionen im Wandel - Berlin und Budapest. Berliner geographische Arbeiten 104. Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 2006. pp.: 47-58. ISBN:3 - 98 09 958 - 1 - X, ISSN: 1430 - 4775

8. Izsák, É. und Nikitscher, P.: Die räumliche Struktur der Regierungsfunktionen. In.: Izsák, É. und Schulz, M (Hrsg.): Cityfunktionen im Wandel - Berlin und Budapest. Berliner geographische Arbeiten 104. Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 2006. pp.: 171-183. ISBN:3 - 98 09 958 - 1 - X, ISSN: 1430 - 4775

9. Bak B. - Izsák É.: Történeti földrajz. In.: Pannon Enciklopédia. Magyarország Földje. Karátson D. (szerk.). Magyar Könyvklub. Második, bővített és javított kiadás. Budapest, 2002. pp.: 491-493 ISBN 963 547 783 X

10. Izsák É. - Probáld F.: Recent Differentiation Processes in Budapest's Suburban Belt. In.: Transformations in Hungary. Essays in economy and Society. (ed. By P. Meusburger, H. Jöns). Physica-Verlag A Springer-verlag Company Heidelberg-New York, 2001 pp.: 291-316. ISSN 1431-1933, ISBN 3-7908-1412-1.

11. Izsák É. - Nemes Nagy J.: The Changing Hungarian Cityscape in the 1990's: A Survey of Four Sample Cities. In.: Transformations in Hungary. Essays in economy and Society. (ed. By P. Meusburger, H. Jöns). Physica-Verlag A Springer-verlag Company Heidelberg-New York, 2001 pp.: 317-328. ISSN 1431-1933, ISBN 3-7908-1412-1.

12. Izsák É.: Sub-urbanization and economic development in Budaörs, Hungary's most succesful town. In.: Local development, institutions and conflicts in post-socialist Hungary (ed. by M. Keune, J. Nemes Nagy) International Labour Office. Geneva 2001. pp.: 41-67. ISBN 92-2-112471-1

13. Izsák É.: Az urbanizáció tájalakító hatása Budapest példáján. In.: Táj és történelem. R. Várkonyi Ágnes (szerk.). Osiris, Budapest, 2000. pp.: 255-273. ISBN 963 389 055 1.

14. Bak B. - Izsák É.: Történeti földrajz. In.: Pannon Enciklopédia. Magyarország Földje. Karátson D. (szerk.). Kertek 2000 Könyvkiadó. Budapest, 2000. pp.: 451-453. ISBN 963 85792 3 4.

15. Izsák É.: A határmentiség és a határ menti regionális együttműködés a sajtó tükrében 1989-től napjainkig. In.: Elválaszt és összeköt - a határ. Rechnitzer J. - Nárai M. (szerk.) MTA Regionális Kutatások Központja Pécs-Győr, 1999 pp.: 191-207. ISBN 963 9052 13 2

16. Izsák É.: Vázlat a települési környezet átalakulásáról a XX. század második felében Budapest példáján. Magyar Országos Levéltár kiadása. Nyomás alatt.

17. Izsák É.: A városfejlődés környezettörténeti kérdései Budapest példáján. Környezettörténet. Hantken Press. Nyomás alatt.Idegennyelvű tanulmánykötet szerkesztés:

1. Izsák, É. und Schulz, M. (Hrsg): Cityfunktionen im Wandel - Berlin und Budapest. Berliner geographische Arbeiten 104. Humboldt Universität zu Berlin. Berlin, 2006. 204 oldal.

Referált tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányok:

1. Izsák É. - Mindszenty A.: Az urbángeológia lehetőségei a 20. sz.-ban - Budapest és környéke. Földrajzi Közlemények. A Magyar Földrajzi Társaság Tudományos Folyóirata. Budapest, CXXXI. (LV.) kötet. pp.: 431-440.

2. Izsák É. - Probáld F.: Le développement de l'agglomération de Budapest: l'exemple de Budaörs. Revue Geographique de l'est. 2003/1-2 pp.: 61-68.

3. Izsák É.: A magyar települési környezet átalakulása a kilencvenes években. Magyar Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Folyóirata, Budapest, 2002/11 pp. 1498-1504.

4. Izsák É.: A települési sorrend megváltozása a szuburbanizációs index alapján a budapesti agglomerációban. Földrajzi Értesítő. MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének Folyóirata. XLVIII. évf. 1999. 1-2. pp. 83-92.

5. Izsák É.: A természeti és társadalmi környezet hatása a városfejlődésre Budapest példáján. Magyar Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Folyóirata, Budapest, 1998. 11. sz. pp.: 1331-1344.

6. Izsák É. - Fiar S.: A természeti és társadalmi környezet változása Budapest négy mintaterületén a XVIII. századtól napjainkig. Földrajzi Közlemények. A Magyar Földrajzi Társaság Tudományos Folyóirata. Budapest, 1996 (2-3) sz. pp.:151-166.

7. Izsák É.: Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán. Tér és Társadalom. Az MTA Regionális Kutatások Központja Folyóirata, Pécs,1996 (2-3) sz. pp.: 19-30.

8. Izsák É.: Fejér vármegye történeti földrajzi vázlata (IX - XVIII. sz.). Comitatus. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Folyóirata. 1994. december pp.: 70-75.


Intézeti kiadványokban megjelent lektorált cikkek:

1. Csizmadia Z. - Hardi T. - Izsák É. - Páthy Á. - Rechnitzer J.- Somlyódiné Pfeil E.: Budaörs, a fővárosi agglomeráció dinamikus centruma. Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Közleményei 166 sz. MTA Regionális Kutatások Központja Győr 2005. p118.

2. Izsák É.: A település, mint politikai földrajzi fogalom. In.: A Regionális Földrajzi Tanszék jubileuma. Nemes Nagy József (szerk). Regionális Tudományi Tanulmányok 7. sz. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest, 2002. pp.: 119-32. ISSN 1585 - 1419

3. Izsák É.: Szuburbanizáció és gazdasági fejlődés: Budaörs a legsikeresebb magyar város. In.: Helyi fejlődés, intézmények és konfliktusok a magyarországi átmenetben. Martin KEUNE és Nemes Nagy József (szerk). Regionális Tudományi Tanulmányok 5., ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest, 2001. pp.: 35-52. ISSN 1585 - 1419

Recenziók:

1. Izsák É: Baranyi Béla: A határmentiség dimenziói. Magyarország és keleti államhatárai. Tér és Társadalom. Az MTA Regionális Kutatások Központja Folyóirata, Pécs, 2004/2 p.165-166.

2. Izsák É: Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz gondolatvilága. Földrajzi Közlemények. A Magyar Földrajzi Társaság Tudományos Folyóirata. Budapest, 2000. 1-4. sz. p. 221.

3. Izsák É: Losonczi Ágnes: Utak és korlátok az egészségügyben. Tér és Társadalom. Az MTA Regionális Kutatások Központja Folyóirata, Pécs, 1999/1- 2. sz. pp.: 188-189.

4. Izsák É: Rechnitzer János: A privatizáció regionális összefüggése Földrajzi Közlemények. A Magyar Földrajzi Társaság Tudományos Folyóirata. Budapest, 1999/1-2 sz. p. 104.

5. Izsák É: Cséfalvay Zoltán: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. Földrajzi Közlemények. A Magyar Földrajzi Társaság Tudományos Folyóirata. Budapest, 1995/1 sz. pp.: 95-96.Konferencia kötetekben megjelent előadások:

1. Izsák É. - Probáld F. - Uzzoli A.: Természeti adottságok és életminőség Budapesten. In.:IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Szerk.: Szabó V.,Orosz Z., Nagy R., Fazekas I.. Debrecen, 2008. pp.:265-270 ISBN 978-963-06-6004-4

2. Izsák É. - Probáld F.: Klímatikus környezet és városfejlődés Budapesten. In.: Települési környezet. Szerk.: Orosz Z., Fazekas I. Debrecen 2008. pp.:116-121 ISBN978-963-473-101-6

3. Izsák É.: A városi levegő szabaddá tesz? In: Életminőség Holisztikus Szemlélettel. Nádasdy Szimpóziumok 2005-ben. Gáthy V. (szerk). pp. 21-24.

4. Izsák: É.: A földrajzi környezet hatása a városfejlődésre az ezredfordulón Budapest példáján. In. II. Magyar Földrajzi Konferencia CD-ROM kiadványa. ISBN szám: 963-482-687-3. Barton G.-Dormány G. (szerk). Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Szeged, 2004 p. 5

5. Izsák É.: Egyközpontú város, sokközpontú város. Szuburbanizációs konferencia, Metropolisz párbeszéd. Piliscsaba 2001. okt. 11-13. pp. 2-7.

6. Izsák É.: Bécs-Budapest-Belgrád regionális geopolitikai szerepe a XIX.-XX. században In.: Az átalakuló Balkán politikai földrajzi kérdései. Hajdú Z.-Pap N.-Tóth J. (szerk). Pécs, 2001. pp. 37-42

7. Izsák É. - Szabó M.: Az urbanizáció történeti ökológiai vizsgálata a Pesti-félmedencében. In.: Az Alföld történeti földrajza. Frisnyák Sándor (szerk). Nyíregyháza, 2000. pp.: 441-449.

8. Izsák É.: A társadalmi folyamatok hatása a táj változására, különös tekintettel a települési környezet változásaira. In.: A táj változásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására. Füleky György (szerk). Kultúrális Örökség Igazgatósága és a Szent István Egyetem Budapest - Gödöllő 2000. pp.: 73-77.

9. Izsák É.: A természeti és társadalmi környezet összefüggései a Sajó-völgy példáján. In.: Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. Gödöllő 1999. pp. 319-324.

10. Izsák É.: Történelmi hátrányok és gazdasági előnyök,- a határmentiség változása Nyugat-Magyarországon 1989-től napjainkig, In.: Változó világ, átalakuló politikai földrajz, Pap N.-Tóth J. (szerk). Pécs 1999. pp. 233-237.

11. Izsák Éva - Szabó Mária: A természeti környezet átalakítása/átalakulása és társadalmi következményei az Alföldön. In. Az Alföld a XXI. század küszöbén. Baukó Tamás (szerk). Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba 1999. pp. 387-391.

12. Izsák É.: Határok és régiók a sajtó tükrében. Az osztrák-magyar határ tíz éve. Határok és régiók c. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged 1999. november 29-30. pp.:161-168.

13. Izsák É.: A főváros természeti környezetének változása -különös tekintettel az urbanizáció tájalakító hatására a XVIII. századtól napjainkig- mintaterületek alapján. In: A táj változása a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében. Füleky Gy.(szerk). GATE 1997. pp. 223-232.

14. Izsák É.: Az urbanizáció kényszere? Ellentmondások Budapest és környékének városfejlődésében. In: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái Tóth József-Wilhelm Zoltán (szerk). Pécs, JPTE 1996. pp.: 293-302.Konferencia kötetekben megjelent összefoglalók:

1. Izsák É. - Probáld F.: Klimatikus környezet és városfejlesztés Budapesten. Települési Környezet Konferencia Abstract kötete. Debrecen, 2007. november 8-10.

2. Izsák É.: Politische geographische und geopolitische Bedeutung der Siedlungen. 11th Hungarian-Croatian Geographical Colloquium. 2003 Split, Croatia.

3. Izsák É.: A globális folyamatok lokális társadalmi hatásai Magyarországon. A Magyar Földrajzi Konferencia Abstract kötete. 2001. okt. 25-27. p.73.

4. Izsák É.: Veränderungen in der regionalen geopolitischen Rolle der Hauptstädte Wien, Budapest, Belgrad im 20.-ten Jahrhundert. 10th Hungarian-Croatian Geographical Colloquium. Szentbékkála, 2001. p. 9.

5. Izsák É.: Veränderungen der Siedlungsposition in der Agglomeration von Budapest nach 1990. The ninth Croato-Hungarian geographical colloquium. Starigrad 1999.

6. Izsák É.: Hagyomány és jövő - 125 éves Budapest. A Magyar Földrajzi Társaság 125 éves fennállására rendezett konferencia-kötet. Budapest 1997. május.

7. Izsák É. - Fiar S.: A főváros és környékének történeti földrajza, különös tekintettel az urbanizáció tájalakító hatására a XVII. századtól napjainkig. "A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében" c. tudományos konferencia kiadványa, Gödöllő, 1996.június 24-26. p.

8. Izsák É. - Polinszky M.: Sozialökologie ind Humanökologie: An einem Beispiel der ungarischen Hauptstadt Budapest. The Seventh Croato-Hungarian geographical colloquium, Mljet 1995. pp. 12-13.

9. Izsák É.: Budapest und ihre Agglomeration: Verflechtungsverhältnisse. Sixth hungarian-Croatian geographical colloquium, Budapest 1994. szeptember. p.12.


Nem publikált tudományos dolgozatok:

1. Izsák É.: A régióépítés stratégiája - Közép-Dunántúl Régió. MTA Stratégiai Kutatások, Budapest 1998. Kézirat 16 oldal.

2. Izsák É.: Az épített környezet változási tendenciái a kilencvenes években Tanulmány. "Magyarország az ezredfordulón" c. kutatási program (MTA Stratégiai Kutatások). Kézirat. 22. o. Budapest, 1997.

3. Izsák É.: Egy sikeres település a budapesti agglomerációban: Budaörs. "Magyarország az ezredfordulón" c. kutatási program (MTA Stratégiai Kutatások). Kézirat. 24. o. Budapest, 1997.

4. Izsák É.: A természeti környezet hatása a város és környékének fejlődésére - Térbeli növekedési modellek Budapest határmenti területein és hatásuk. Élettér konfliktusok" MTA Fiatal kutatók pályázata - Stratégiai kutatások. Budapest 1997. Kézirat 20 oldal.

5. Izsák É.: A természeti és társadalmi környezet hatása Budapest határmenti területeinek fejlődésére. PhD értekezés. Budapest, ELTE 1998. Kézirat 131 oldal

Népszerűsítő cikkek:

1. Izsák É.: A hon, melyet foglaltunk... A magyar föld tájbéli változásai az Árpád-ház idejében. Földgömb XVIII. évf. 1. szám. 2000. január pp.: 57-65.

2. Izsák É.: Budapest és a budapesti agglomeráció. Élet és Tudomány LI. évf. 1996/14. szám pp. 82-84.

3. Izsák É.: Nagy-Budapest fejlődése. História 1997/2. XIX.évfolyam. pp.:19-21.

4. Izsák É. - Mindszenty A.: Nagyváros földtudomány - urbángeológia. Földgömb XXV. Évf. 4. szám. 2007. április pp.: 54-63.

Szakmai előadások:

1. Izsák Éva: Átalakuló városok világa a XXI. században. "Tudomány az élhető Földért" MTA MhFT és MÁFI közös rendezvénye. Budapest, MÁFI 2008. november 12.

2. Izsák Éva: Európa átalakuló városi terei. Magyar Tudomány Ünnepe 2008. ELTE FFI. Európa változó terei c. konferencia. Budapest, 2008. november 8.

3. Izsák É. - Probáld F.-Uzzoli A.:Természeti adottságok és életminőség Budapesten. IV.Magyar Földrajzi Konferencia, 2008 november 14. Debrecen

4. Izsák É. - Probáld F.: Klimatikus környezet és városfejlesztés Budapesten. Települési Környezet Konferencia. Debrecen, 2007. november 9.

5. Izsák É.: Városföldrajzi átalakulások Budapesten és környékén 1990 után. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj megalakulásának 10. évfordulója alkalmából megrendezett tudományos konferencia. MTA székház. Budapest, 2007. április 26.

6. Izsák É. - Mindszenty A.: Az urbángeológia lehetőségei a XXI. században: Budapest és környéke. "A Föld Éve" Az ELTE Földrajz Földtudományi Intézetének konferenciája. Budapest, 2007. február 7.

7. Horváth F. - Urbányi B. - Izsák É. - Mindszenty A. - Szabó, Cs. - Záray, Gy.: Ökopólus. Tudapest Nap, Budapest, 2006. november 15.

8. Izsák É.-Uzzoli A.-Nikitscher P.-Váradi Zs. : A city átalakulásának társadalmi problémái Budapesten. Magyar Regionális Tudományi Társaság IV. vándorgyűlése. Szeged, 2006. október 26.

9. Izsák É.: Raumordnung und Raumplanung an der Tisza-See. 12. Horvát-magyar földrajzi kollokvium. Nagykörű, 2006. május 20.

10. Izsák É.: A városfejlődés új tendenciái a Központi régióban. Gyermekvédelmi műhelykonferencia. Budapest Főváros Önkormányzata és ICsM Jövő Háza. Budapest, 2006. április 24.

11. Izsák É.: A városfejlődés környezettörténeti problémái Budapest példáján. Környezettörténeti konferencia ELTE. Budapest, 2006. február 9.

12. Izsák É.: Környezet - gazdaság - társadalom a városokban. Magyar Országos Levéltár Konferenciája. Budapest, 2005. november 25.

13. Izsák É.: Városcentrumok és városkörnyék eltérő társadalmi és gazdasági dinamizmusa-meghatározó folyamatok. MTA Településtudományi Bizottság ünnepi ülése. Budapest, MTA Székház Felolvasó terem 2005. szeptember 16.

14. Izsák É.: Budaörs helye a fővárosi térben. MTA Regionális Tudományi Bizottság konferencia. 2005. május 4. Budapest, MTA Székház Elnöki Tanácsterem

15. Izsák É.: "A városi levegő szabaddá tesz"? "Krónikus stressz és az idegrendszer" c. szimpózium. Nádasdy Alapítvány Budapest, SE Neurológiai és Psychotherápiás Klinikák. Budapest, 2005. február 12.

16. Izsák É.: A földrajzi környezet hatása a városfejlődésre az ezredfordulón Budapest példáján. Második magyar földrajzi konferencia. Szeged, 2004. szeptember 2-4.

17. Izsák É.: Politische geographische und geopolitische Bedeutung der Siedlungen. 11th Hungarian-Croatian Geographical Colloquium.2003 Split, Croatia

18. Izsák É.: A Budapest környéki szuburbanizáció "Janus-arca" -Egy sikertörténet konfliktusai. Metropolis Párbeszéd Konurbanizációs konferencia. Piliscsaba 2002. december. 2.

19. Izsák É.: A terület értelmezése a klasszikus politikai földrajzban és a geopolitikában. MTA RTB és ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék közös tudományos ülése. Budapest, MTA Székház kisterem. 2002. november 14.

20. Izsák É.: A regionális tudomány helye a magyarországi tudományos életben. III. Fiatal Regionalisták Konferenciája, Győr, 2002. október 11.

21. Izsák É.: Székelyföld fejlesztési lehetőségei a környezeti örökség védelme tükrében III. Székelyföld konferencia. Csíkszereda, 2002. október 5.

22. Izsák É.: A település, mint politikai földrajzi fogalom. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék 50. éves jubileumi konferenciája. Budapest, 2002. március 26.

23. Izsák É.: A határmentiség szerepe a települések társadalmi - gazdasági átalakulására a 90-es években. Integráció vagy kiileszkedés? 10 éves a PTE BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszéke - jubileumi konferencia. Pécs, 2001. november 16.

24. Izsák É.: Egyközpontú város, sokközpontú város. Szuburbanizációs Konferencia, Metropolisz párbeszéd. Piliscsaba, 2001. okt. 11-13. pp. 2-7.

25. Izsák É.: Veränderungen in der regionalen geopolitischen Rolle der Hauptstädte Wien, Budapest, Belgrad im 20.-ten Jahrhundert. 10th Hungarian-Croatian Geographical Colloquium. Szentbékkála, 2001. szeptember 28.

26. Izsák É.: A lokális terek földrajzi környezete a 90-es években. MTA Bolyai Ösztöndíj átadási ünnepsége. Budapest, MTA Székház Díszterem. 2001. június 25.

27. Izsák É.: A globalizáció társadalomföldrajzi kérdései. "Tavaszi Szél 2001" konferencia, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Gödöllő 2001. április 12.

28. Izsák É.: A globalizáció helyi és általános társadalomföldrajzi kérdései. Magyar Földrajzi Társaság Borsodi osztálya, Miskolc, 2001. május 17.

29. Bernek Á. - Izsák É.: A globális gazdasági szerepvállalás lokális társadalmi kérdőjelei. - MTA Regionális Tudományos Bizottság és a Nemzetközi Tanulmányok Bizottsága közös Tudományos Napja. Budapest, MTA Székház 2000. november 15.

30. Izsák É.: Táji - környezeti változások a török hódoltság idején és utána. A Magyar Földrajzi Társaság tudományos ülésszaka és vándorgyűlése. Veszprém, 2000. július 7-10.

31. Izsák É.: A magyar településhálózat történeti ökológiai vizsgálata. "A táj változásai a Kárpát - medencében a történelmi események hatására" c. konferencia. Gödöllő, 2000. június 28-29.

32. Izsák É.: Az urbanizáció történeti ökológiai vizsgálata a Pesti - félmedencében. "Az Alföld történeti földrajza" c. konferencia, Nyíregyháza, 2000. április 18-19.

33. Izsák É.: Környezet - gazdaság - társadalom. Székelyföld 2000. konferencia, Tusnádfürdő, 2000. április 13-15.

34. Izsák É.: Határok és régiók a sajtó tükrében. Az osztrák-magyar határ tíz éve. "Határok és régiók" c. nemzetközi konferencia, Szeged. 1999. november 29-30.

35. Izsák É.: Veränderungen der Siedlungsposition in der Agglomeration von Budapest nach 1990. The ninth Croato-Hungarian geographical colloquium. Starigrad, 1999. szeptember 23-26.

36. Izsák É.: Történelmi hátrányok - gazdasági előnyök: A határ értelmezésének változása Nyugat-Magyarországon 1989-től napjainkig. Első magyar politikai földrajzi konferencia, Pécs, 1998. december 1.

37. Izsák É.: Historische Nachteile und Wirtschaftliche Vorteile - Veränderung der Rolle von grenznahen Gebieten in Ungarn von 1989 bis heute. 11. Burgenländische Forschungstage 1998. Ausztria, Kittsee 1998. 11. 12-13.

38. Izsák É.: Budapest a világvárosok versenyében. Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztálya, Győr, 1997. december 04. és Sopron, 1998. február 09.

39. Izsák É.: Egy sikeres település a budapesti agglomerációban: Budaörs. "Sikeres térségek és települések Magyarországon" c. konferencia. Székesfehérvár 1997. szeptember 4.

40. Izsák É.: Hagyomány és jövő - 125 éves Budapest. "Földrajz - hagyomány és jövő" c. konferencia. Budapest 1997. május 20-23.

41. Izsák É.: Az urbanizáció kényszere? Ellentmondások Budapest és környékének városfejlődésében. Geográfus doktoranduszok első országos találkozója és konferenciája. Pécs, 1996. november 28.

42. Izsák É.: Einigung und Trennung in Budapest und in der suburbanen Zone der Hauptstadt. Österreich-Ungarisch Geographischen Seminar, Budapest MTA FKI 1996. okt. 1.

43. Izsák É.-Fiar S.: A főváros és környékének történeti földrajza, különös tekintettel az urbanizáció tájalakító hatására a XVII.sz.-tól napjainkig. "A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében" c. tudományos konferencia, Gödöllő 1996. június 24.

44. Izsák É.: Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán "Fiatalok a regionális tudományban" c. konferencia Győr 1996. május 16.

45. Izsák É.: Az Orvostudományi Egyetem környezetének társadalmi folyamatai. SOTE Magatartástudományi Intézet. Budapest 1996. február 15.

46. Izsák É.: Egységesülés és szétválás a budapesti agglomerációban. Magyar Földrajzi Társaság, szakosztályi előadás, 1995. október 31.

47. Izsák É.: Sozialökologie und Humanökologie: An einem Beispiel der ungarischen Hauptstadt Budapest. VII. horvát-magyar szeminárium, Otok Mljet, Horvátország. 1995. szeptember 14.

48. Izsák É.: Budapest und ihre Agglomeration: Verflechtungsverhältnisse. Horvát-magyar szeminárium, 1994. szeptember 13.


Egyetemi tankönyv, oktatási segédanyag:

A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2002. Első kiadás In: Bernek Ágnes. (szerk.) ISBN 963 19 2526 9

1. Izsák É.: A klasszikus politikai földrajz és geopolitika történeti áttekintése pp.: 40-67
2. Izsák É.: Az állam klasszikus politikai földrajzi értelmezése pp.: 68-80

A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2003. Második, javított kiadás In: Bernek Ágnes (szerk.) ISBN szám: 963 19 44247

1. Izsák É.: A klasszikus politikai földrajz és geopolitika történeti áttekintése pp.: 40-67
2. Izsák É.: Az állam klasszikus politikai földrajzi értelmezése pp.: 68-80

Európa: országok és régiók (oktatási segédanyag), ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék Regionális tudományi tanulmányok 3. (társszerzők: Bernek Á. - Nemes Nagy J. - Szegedi N. - Szegedi G.) 1996. pp.: 27-34

Izsák É. - Gellén Zs. - Kincses K: Bevezetés a Kárpát-medence történeti ökológiájának tanulmányozásába - válogatott bibliográfia. ELTE BTK Történeti Ökológiai Füzetek 1. 1997. 54 oldal.


AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish