Fejléc
Árnyék
 

Cím nélkül


Tábori Csaba festészeti tárlata


Megnyitja: Aknai Péter író,
2022. július 1-jén, pénteken 18 órakor.
zene Madeiráról: Bolba Gábor és kisegyüttese


Megtekinthető: 2022. július 22-ig.
Nyitva keddtől péntekig 10--18 óráig.
A belépés díjtalan.
A megnyitó sajtónyilvános rendezvény.


Kurátor: Szűcs Erzsébet művészettörténész


2022. 07. 01--22.
Elválasztás
Cím nélkül -- frissítve (Tábori Csaba festészeti tárlata)
ElválasztásA Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága tisztelettel meghívja önt, barátait és családját

Tábori Csaba festőművész
Cím nélkül című kiállítására
a Pelikán Galériába (8000 Székesfehérvár, Kossuth L. u. 15.).

Megnyitja: Aknai Péter író,
2022. július 1-jén, pénteken 18 órakor.
Zene Madeiráról: Bolba Gábor és kisegyüttese.

Megtekinthető: 2022. július 22-ig.
Nyitva keddtől péntekig 10 és 18 óra között.
A belépés díjtalan.
A megnyitó sajtónyilvános esemény.
A nyitószöveg:

Aknai Péter: Cím nélkül

Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt Tábori Csaba CÍM NÉLKÜL című kiállításának megnyitóján!
Előrebocsátom: Csabával mi rokonok vagyunk, első unokatestvérek -- anyáink voltak nővérek. Ennek azért van jelentősége, mert az életünk rövid ideig egymás közelségében zajlott anyai nagyanyánk házában. Én még gyerek vagyok, amikor ő már gyakorló művész komoly referenciákkal, nemzetközi kiállításokkal a háta mögött. Mindebből én ekkor annyit érzékelek, hogy egy-egy műalkotás ott lóg a falakon, és megfordulnak a házban meghívók, levelezőlapok, meghívók -- a Szegedi Csabával közös kiállításuk '87-es meghívója tisztán előttem van.
Első emlékeim Csabával kapcsolatban ehhez a régi házhoz köthetők. Ahol összejön a nagycsalád nyaranta, a sok gyerek -- a kicsik várják a nagyokat, akik aztán a viszontlátás örömében jól megverik a kicsiket. Mindez persze a kölcsönös megelégedés jegyében, mielőtt valaki félreértené...
Az aranykor karizmatikus nagyanyánk haláláig tartott, aki végigélte csaknem az egész XX. századot, és aki nagyapánk tragikusan korai halála után még hosszú évtizedekig képes volt egyben tartani a sokfelé szétszóródott családot. Nagyanyánk halála a gyerekkorunk végét jelentette: ez után az élő kapcsolatunk megszakadt a faluval, és bizonyos értelemben a gyerekkor tereivel is. Átalakultak a nyarak. Új lakói lettek a régi háznak.
Mindezt csak azért mesélem el, mert a mi közös emlékeink metszetét az Emlékabrosz megörökíti. A megnyitóbeszéd műfajába nemigen fér bele, hogy képekről beszéljek, de ezzel a festménnyel kapcsolatban most kivételt kell tennem. Ahogy belépünk a galériába ezzel a grandiózus festménnyel találjuk magunkat szembe. Kalandozhat rajta kedvére az ember, de ha alaposan megnézzük, a kép alsó felén észrevehetünk egy tortát. Az Emlékabrosz születésnapi tortája az égő gyertyákkal egyértelműen utal a visszatekintés alkotói szándékára: olyan magaslati ponthoz érkeztünk, ahonnan kínálja magát a visszatekintés.
A kiállítás címe viszont ez: CÍM NÉLKÜL.
Ez némi magyarázatra szorul. Félrevezető lehet, de ne tévesszen meg senkit, merthogy éppen ez a paradoxon, a cím nélküliség tág értelmezési tartománya lehet a befogadó legnagyobb segítségére. A cím nélküliség nem minden veszély nélküli, hiszen a művészet, különösen a modern művészet által felvetett problémák nagyon is igénylik a bővebb magyarázatot, a kapaszkodókat. Tábori Csaba munkáiban azonban bőven találunk kapaszkodókat, nézzünk bármerre ebben a teremben: itt tényleg nincs szükség a címekre: mesélnek ezek a képek maguktól, magunkról, a korról, világunk jelenlegi és letűnt lakóiról. Nem mellékesen kevés olyan munkát találunk, ahol valamiféle szövegrészlet ne bukkanna fel a képeken. A művész szövegközelben van. Ugyanakkor tartózkodnék az olyan kifejezésektől, mint az "életmű" vagy "összegzés", hiszen az alkotó, a művész munkája, e kiállítás zárását követően sem lesz befejezett, sőt: a gyűjtemény ezt követően is gyarapszik majd, remélhetőleg még sokáig.

A kiállításra készülve találtam néhány fényképet Csabáról a családi archívumban. A már említett régi házunk udvarában ül a diófa alatt, és agyagozik a malomkőasztalon. Művészi érdeklődése már gyerekkorában nyilvánvaló. Apámról is találok képeket, aki ugyanúgy dolgozik, mint Csaba, azzal a különbséggel, hogy ő fest: előtte állvány, rajta a készülő falusi életkép, kicsit chagallos modorban. Talán az első mester és tanítványa kapcsolat argumentumait találtam meg, noha együtt nem szerepelnek ezeken a fotókon. Csaba viszont tavaly elárulta, hogy nemcsak figurálisban utaztak, hanem happeningeket is csináltak a falu határában, ahol az útszéli Krisztus-keresztet tekerték körbe szalagokkal. Ez az akció azonban a katolicizmus hagyományos vonulatához tartozó nagymama előtt titokban kellet, hogy maradjon.
Gyerekkoromban az ágyam fölött majd' egy évtizeden keresztül függött egy vasorrú bába, Csaba első agyagból égetett munkáinak egyike. Még az is lehet, hogy nekem készült. A gyerekkorból hozott mesék hősei a későbbiekben is megmaradnak főszereplőnek, azzal a különbséggel, hogy változik a kontextus, és a vasorrú bábára körözvényt ad ki a művész.
És a művész maga is gyakori szereplője ezeknek a teremtett világoknak. Csaba királyfi már ott volt a kezdetekben is. Emlékszem, gyerekként unokaöcsémmel pénzre volt szükségünk, valamilyen kuglizóbéli ügylethez. Csabához fordultunk segítségért; meghallgatott minket és nagyon készséges volt. Alighanem nagyra értékelte, hogy kiskorúként tiltott szerencsejátékkal próbálkozunk, és ezért aztán, vagy másért, még meg is fejelte a kért összeget, egy kikötéssel: írnunk kell róla egy hőskölteményt. El is készült az eposz, a művész-főhős pedig hangosan olvastatta fel velünk a teraszon a család nagy örömére. Nyerítettek a nevetéstől. A hősköltemény sajnos nem maradt az utókorra, mindössze egyetlen sora maradt meg bennem -- az viszont elég beszédes --, így hangzik: "Erős, mint az oroszlán, ez látszik vastag karján."
Előttem van a dolgozószobája is a dunaújvárosi Kossuth Lajos utcában: a hatalmas asztal beborítva rajzeszközökkel, festékes tégelyekkel, ecsetekkel, az asztalon egy koponya, rajta tiszti tányérsapka, né-hány kiváló dolgozói érdemrend. Nála láttam először a Rejtő-képregényeket Korcsmáros Pál rajzaival. Ma már azt is tudom, hogy Csaba sokat tanult ezekből: ahogy a néhány vonallal felskiccelt karikatúraszerű figura élni és mesélni kezd.

Az itt kiállított munkák alapján rekonstruálhatjuk a múlt évszázad (évezred) '80-as éveitől datálható grafikai, képzőművészeti anyagot. Én még javában gyerek vagyok, amikor ő már befutott művész, akinek a pályája is simán indul: a pécsi és budapesti középiskolai évek után elsőre felveszik a Képzőre; a rajzaival szerintem mindannyian találkoztunk mesekönyvek lapjain, még ha nem is tudunk róla. Tárlatai nyílnak Hollandiában, Németországban, Finnországban, Ausztriában.
A tábori képeslapok ötlete ebben az korai időszakban bukkan fel, és egyes elemeiben ott vannak az újabb munkákban is, többek között abban a meghívóban, amit tőle kaptunk erre a kiállításra. Ezekben a történelmi kalandozásokban felbukkan IV. Károly, Ferenc József, Graf von Zeppelin, Horthy Miklós vagy Earl Grey gróf, aki egész egyszerűen átfilterezi magát a világok között. Az "átfilterezés", "átszűrés" metaforáját fontosnak találom a művész poétikai eszköztárában. Első ránézésre akár nosztalgikus érzéseket is kiválthatnak ezek a képeslapok a Monarchia, a "boldog békeidők" iránt. Ha azonban jobban megnézzük vizsgálatunk tárgyát, félreérthetetlen utalásokat találhatunk ezekben a munkákban, amelyekben ott van a gúny és az elhatárolódás; a világban való létünk autentikussága kérdőjeleződik meg; felsejlik benne egy mélyebb igazság. Ez a fajta humor nem feltétlen derűs, de Csaba jóízűen tud nevetni saját magán is. "A mérhetetlen túlzásokban ne tarts semmi mértéket" -- énekelte volt Pajor Tamás a Neurotic Brék című legendás számában. Nem tud és nem akar kiszállni a túlzás szédületéből.
Az iróniára külön kitérnék, mert úgy gondolom, hogy Csaba világlátásának, humorának alapját képezi, univerzumában megkerülhetetlen. Az arisztotelészi értelemben vett "gánccsal cselez, csellel gáncsol" mindannyiunk számára világos képlet. Az utcán eleső ember látványáról mondja Baudelaire, hogy a komikum nem a tárgyban, hanem a nevetőben van. A nevetőben, aki képes kívül kerülni önmagán és önmagát külső nézőpontból szemlélni. Ez a kívül kerülés az ironikus látásmód alapja és egyben a humor egyik legnemesebb formája, amelynek Tábori Csaba feketeöves nagymestere. Az ő ironikus utalásai direkt, alig rejtett formában nyilvánulnak meg.
És ha mindez, az ironizáló hajlam nem lenne elég, még előrántja a groteszket is; ellentétes esztétikai minőségeket elegyít, meg is kapja a magáét. Munkáiról így ír egy kritikus 1990-ben a Fejér Megyei Hírlap kulturális mellékletében az Őszi Tárlaton kiállított munkáiról: "Újházi (sic) Péter hatása érezhető TCS sorozatain is, noha érezhetően igyekszik szabadulni a példaképtől. Tábori komikus, hetyke, ordenáré".
Anekdotázó hajlama korán megmutatkozik, és ahhoz a történethez tereli, amely gyerekkora óta körül-veszi az apai és anyai nagyszülők házban: a Bibliához. Az erős katolikus háttér akár a katolikus festő irányába is terelhetné, de nem ez történik; a bibliai történetek sajátos megvilágításba kerülnek. Közelítése aligha nevezhető szokványosnak. A szent és profán kerül egymás mellé. Nem minden tét és veszély nélküli ez a megközelítés. Ahogy ő fogalmaz: "Arra már korán rájöttem, hogy a Biblia piros 18-as olvasmány."
A Lót futása, Potifárné álma vagy a tárlaton is jelenlévő Tízparancsolat, a Hét főbűn allegorikus alakjai frivol erotizmussal vagy éppen obszcén töltettel taglalják a bűnbeesés stációit. Képzelt lényei, teremtményei -- Álombricska, Babiloni ló, Csillagok -- Boscht idéző látomásai gazdag képi fantáziáját árnyalják. De nem csak a Bibliából merít: beszippant mindent a mondák, a teremtésmítoszok világából; összegyúrja őket és egy félreismerhetetlen táboricsabás világot, magánmitológiát teremt. Birodalmának határait véd-jegyeivel és címerrel is jelöli.
A keresztre mint kompozíciós és befogadó formára korán rátalál. A Jézus élete egy litográfiában jelenik meg először, majd dimenziót és technikát vált. Így készül el a Svédországban élő Matula Péter műgyűjtő felkérésére az a huszonegy festményből álló nagy méretű kereszt alakú installáció, amelynek vázlatai ezen a tárlaton is láthatók, és amely az elmúlt évtizedben körbeutazta az országot Aknay János és ef Zámbó István munkáival együtt. A három művész jó néhány esetben ugyanazt a jelenetet dolgozza fel az Angyali üdvözleten, Jézus születésén, Lázár feltámadásán, A bor átváltoztatásának kánai csodáján, Jeruzsálemi bevonuláson, a Krisztus Pilátus előttön keresztül egészen az Utolsó vacsoráig, amelynek két parafrázisa is jelen van ezen a kiállításon. A Jézus élete egyszerre emlékeztetheti a nézőt az ikonosztázzá összeálló ikon-festés hagyományaira, a középkor miniatúráira vagy a Kondor Bélánál megjelent, az előző képi rétegből merítő, a formák egyberendelésével operáló képszerkesztési módra.

Visszatérve az Emlékabroszhoz: a kép centrumában a tekereg az idő spirálja, ahol ebből a táguló-szűkülő végtelen örvénylésből lökődnek ki az emlékezet fragmentumai. Feltehetjük a kérdést: Mi marad meg az emlékezetben? Egyáltalán: Hogyan működik az emlékezet? Előhívhatók azok az emlékeink, amelyek, ha nem is tudatalattinkban, de nagyon mélyre ágyazódtak be? Erre mindannyiunknak van valami magyarázat féléje -- nekem is. "Énünk nem más, mint állapotaink sorának egymásra rétegződése. A hullámzás folyton a felszínre vet egyes régebbi részeket" -- írja a főhős–elbeszélő Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában című regényében. A Tábori-féle magánmitológia történetei hozzásegíthetnek minket ahhoz, hogy róluk elrugaszkodva rekonstruálhassuk újra a magunk személyes történeteit, újraépítsük azokat a tereket, amelyek ma már csak emlékeinkben léteznek. Nincs kétségem afelől, hogy mindenki megtalálhatja a maga hőseit ezeken a képeken. Vagy akár önmagát. Én ezen a festményen ott vagyok, mégis azt kell mondjam, nem a figurámmal vagyok teljesen önazonos.
A kép alsó felén egy tengerészcsíkos-pólós ember áll a magas parton, és tiszteleg. Tiszteleg a kisvárosnak, a menetrend szerint közlekedő kompjáratnak, a hajóknak, a Paks--Dunaújváros között közlekedő mukivonatnak, a téglagyárnak, a löszfalnak, a tolnai lankáknak és persze a Duna 1533-as folyamkilométert jelző partszakaszának, ahol a hullámzás újabb és újabb emlék-rétegeket sodor a felszínre. Ebben a figurában ott vagyunk mindannyian. A tisztelgésben, amely köszönti a hat évtized távlatából visszatekintő mestert. És akinek köszönöm, hogy megtisztelt ezzel a felkéréssel, és megnyithattam ezt a kiállítást.

(A szöveg az 2022. július 1-jén a székesfehérvári Pelikán Galériában elhangzott beszéd szerkesztett változata.)


Deák Balázs képei a megnyitóról


A kiállított művek jegyzéke:

36 (egyedi és sorozat) munka: 9 grafika, 10 vászonalapú, 14 farostlemez és 3 fa

Rákosi, 2010; papír, bélyeg; 210x155 mm (keretes méret: 35x25,9 cm); j.j.l.: tábori 2010
Áldott karácsonyt, 2009; papír; 115x190 mm (keretes méret: 30,6x39,7 cm); j.b.l.: No.1. tábori 2009, f.j.l.: áldott karácsonyt Margitka & csabi; f.: Áldott karácsonyt kíván Lacinak, Ibinek, Áginak és Áronnak/ Magyarország
Rattus, 1986; papír; 180x110 mm (keretes méret: 43,8x33,7 cm); j.j.l.: tábori csaba/ 1986, f.: RATTUS + RATTUS; h.: DUNARAMA-pecsét
Isten hozott, 1993; farost; 73x60 cm (keretes méret: 86,2x73,2 cm); f.k.k.: isten hozott/ La poulette grillée; f.h.
Jézus élete, 2009--13; papír; 203x195 mm (keretes méret: 44,2x32,2 cm); j.j.l.: tábori csaba/ 2009-2013. 08, f.b.l.: Jézus élete

Szökőkutas kápolnatöredék, 2019; fa, óra, viasz Jézus, mérőpohár, váza tollal; 47+5x31,4x9,5 cm; j.k.l.: t.cs. 19.; f.h.
Nabukodonozar ítélete, 2016; vászon; 40x30 cm; j.b.f.: tcs/016.; f.h.

Álmodó Gilgames, 2001--4; falap; 108x148 + 2db 71,8x60,5 cm; (triptichon); j.k.f.: 2001 tábori, f.h.; [bal] j.b.f: tábori 2001, f.h.; [jobb] j.j.f.: tábori, f.h. [Cím nélkül], 1987; fa; 38x49 cm (keretes méret: 49x60,5 cm); j.: itábori 87, f.: Élelmis/ Cafe; f.h.: tábori csaba/ 87.11.19.
Jézus élete, 2009--13; papír; 20 db: 125~135x126~136 mm (A4, keretes méret: 32x23,2 cm); jelezve és datálva egyesével [Jézus élete / M(atula) P(éter) projekt, j.l.: Rajzolta: t[./ábori] csaba/ 2009-2013.08.20. / j.f.: No. 1/20; b.f.: [Cím] 4.: Lázár feltámasztása]
Álruhás hattyúk Márton-napi kötelékrepülése Kenese felett egy csíkos alsógatyával, 2017; farost; 30x40 cm (keretes méret: 42x52 cm); j.j.k.: t.cs. 2017, f.b.f.: 11.11., j.f.:Kenese, f.h.

Tízparancsolat, 2012, fa; 193x166 cm (12 db * 32x32x32 cm (fa: 34x34x34 cm, keretes méret: 55x55x55 cm)
f.h.: 1. M. II./ Mózes 20;1-2./ 1. parancsolat/ Isten uralmának/ elismerése/ táboricsaba/ 2012// (1)/ Én vagyok az ÚR
j.j.l.: t.cs. / 2012; f.h.: 2./ M.II. 20;2-6/ 2. parancsolat/ Isten egysége és szellemisége/ tábori csaba/ 2012/ ne faragj bábu
j.j.k.: t.cs. 2012; f.h.: 3./ M.II. 20;3-/ 3. parancsolat:/ Isten nevét szádra/ hiába ne vedd../ 3. Isten nevét...
j.j.l.: t.cs./ 2012; f.h.: 4./ M.II 20;8-11/ 4. parancsolat/ a szombat// tábori csaba/ 2012/ traktor a garázsban// Tízparancs/olat…/ 4. Szenteld meg a hetedik napot...
j.k.l.: tcs. 2012.; f.h.: 5. M. II 20.12/ 5. parancsolat:/ a szülők tisztelete
j.j.l.: 2012; f.h.: 6. M.II. 20:13/ 6. parancsolat:/ az emberi élet szentsége/ tábori/ 2012.// 6./ Ne ölj
j.k.k.: tábori; f.h.: 7./ M II. 20:14/ 7. parancsolat a házasság szentsége/ tábori csaba 2012./ 7/Ne/paráználkodj
j.k.l.: t. cs. 012; f.h.: 8. M.II. 20;15/ 8. parancsolat/ a vagyon szentsége/ tábori csaba/ 2012.// 8./ Ne lopj
j.j.l.: t. cs., b.l.: 2012; f.h.: 9. M.II. 20;16/ 9. parancsolat:/ a hamis/ tanúskodás/ ellen// 9. Ne tégy hamis tanú...
b.l.: 2012; f.h.: 10./ M.II 20;17./ 10. parancsolat/ a mohó kívánság ellen// 10. tábla/ más tulajdonát ne/ kívánd
j.j.k.: t.cs.; f.h.: 11. 24;12-31; 18./ M II./ A kőtáblák átvétele
j.l.: tábori 2012; f.h.: tábori 2012/ 12. Az aranyborjú/ M. II. 32, 1-35.
T. Cs. elmeséli a zuluest eseményeit, 1990; farost; 39,5x39,5 cm (fa 42x42 cm, keretes méret: 48x48 cm); j.b.f.: t/90., j.f.: cs/09.; f.h.: tábori 90/09.10/23.09./ T. CS. ELMESÉLI A ZULUEST ESEMÉNYEIT/ 90.10.17. tábori
Renessaince/ menyétek a Stixen, 2017; fa; 40x30 cm (keretes méret: 51,5~52x41,6~48 cm); j.j.l.: tcs/ 2016, f.: fig 1, fig 2., fig 3., fig 4.; f.h.: tábori csaba/ 2017. 01.22/01.25// "Renessaince/ menyétek a stixen"/ 17/01.
Babiloni lóbálvány, 2016; vászon; 40x30 cm (keretes méret: 51,5~52x41,6~48 cm); j.j.l.: 016 t.cs.; f.h.: tábori csaba/ Equus/ idolum/ Babylonis/ Babiloni/ lóbálvány// 2016.11./15./17.
Janus Pannonius, 2016; vászon; 40x30 cm (keretes méret: 51,5~52x41,6~48 cm); j.j.l.: t.cs./2016, f.: Pannonius, f.h.: tábori csaba/ 2016.11.29./30.// Janus Pannonius/ arammata/ lavisca
caeli et inferno , 2016; vászon; 40x30 cm (keretes méret: 51,5~52x41,6~48 cm); j.k.k.: 2016/ t.cs., f.: Inferno/ Caelo; f.h.: tábori csaba/ 2016./11.25/26./28.// caeli et infero

[Cím nélkül] 2016; fa, óra: 66x49 cm; j.j.l. (kékkel): tábori 2016.

Mígmegnemhaltak, 2022; fa, 153x37,5 cm (keretes méret: 153,7x38,7 cm); j.b.l.: tábori/ 2022; f.: MÍGMEGNEMHALTAK
Emlékabrosz, 2022; vászon; 148x148 cm (keretes méret: 160x159 cm); j.k.l.: TÁBORI BALAVOIR 2022; f.j.k.: Boldog idők; f.h.: (kereten fehérrel) BALAVOIR (vásznon) Emlékabrosz/ tábori/ 2020-21-22.
Holnemvolt, 2022; fa; 152,5x37,7 cm (keretes méret: 153,7x38,7 cm); j.j.f. (a zongorán): 2021./ tábori; f.: DIORIODIORO(a)/ AUHAU/ IRLAP/ EXT

Pantagruel, 2017; farost; 29x33,5(x33,5x33,5) cm (keretes méret: mag.: 37 cm, oldalak: 43x43x43 cm); f.: No 4.; f.h.

Astra inclinant sed non cogunt, 2017; vászon; 190,5x99,7 cm (keretes méret: 191,2x100,8 cm); j.j.2/3 (a nyúlnál): tÁbori 2017., f.: 1997-2017/ Szt. Margit; f.h.
Áldott karácsonyt, 2010; papír; 170x130 mm (keretes méret: 34,6x25,6 cm); j.j.l.: tábori 2010, f.b.l.: Áldott karácsonyt
Chocolate-Jesus, 2011; papír, bélyeg, kollázs; 258x180 mm (keretes méret: 32,2x24,6 cm); j.j.l.: tábori 011., f.h.: tábori csaba/ 2011./ Tom Waits/ Chocolate-Jesus/ "apokrif lapok".....
Utolsó vacsora, 2005; vászon; 199,5x66,5 cm; j.j.l.: tábori 05 11.; f.h.
Angyalfészek, 2015; vászon; 58x24,8 cm (keretes méret: 59,2x26 cm); j.b.l.: t. cs. 2015; f.h.
A vacsora, 2020; fatábla; 56x155 cm (30x22; 29,5x74,5; 30x22 cm); j.j.l. (az első -- rendezői bal): tábori 2020; f.h.
Álom / Új Babilon, 2008; falap, olaj, vegyes technika; 120x74 cm (keretes méret: 140,5x94,5 cm); j.b.k.: TCS/20 08/ TÁBORI; f.b.k.: FEHÉRI ANNA; f.h.
[Cím nélkül], 1990; fa; 51x46,5 cm (keretes méret: 55,5x52 cm); j.b.l.: t.cs. 90.
A menyegző (elfogyott a boruk), 2020; kredencajtó, olaj; 59,5x54,5 cm; j.j.l.: t.cs. 2020; f.h.
Szerelmes földönkívüli (apokrif triptichon), 2018--20; 49x23 cm; j.k.k.: tábori, f.h.; 74,5x23,5 cm; j.j.l.: t.cs.018, f.h.; 49x20,5 cm; j.b.l.: tábori; f.h.
[Cím nélkül], 1989; vászon; 60x101 cm (keretes méret: 78,5x119 cm); b.l.: tábori 89.

A világháború története No2 / Horthy Miklós, 2006; papír; 24,3x18,3 cm (keretes méret: 43x33 cm); j.j.l.: itáboricsaba 06; f.b.l.
Rene Magritte-ra gondol erősen, 2010; papír; 195x155 mm (keretes méret: 26,7x22,8 cm); j.l.: tábori csabi 2010 április 27 -- dike!, f.h.: Áronnak Csabi& Margit/ 2010 -> ballagilag/ 04./ 30./ t.cs -- Rene Magritte -- ra/ gondol erőssen....

Álombricska (triptichon), 2016; vászon; 77,4x82,5 cm (35,5x80 cm, j.b.l.: t.cs., f.h.: (a kereten) t.cs www.taboriart.hu/// (a vásznon) táboricsaba/ 2016.09.04./ Álom bricska/ triptichon); 2 db 40x30 cm, j.k.l. (oszlop): t.cs., f.h.: (kereten) tábori, (vásznon) táboricsaba/ 2016. 09.10./ álombricska/ (triptichon)/ cancer; j.b.l. (lépcső): t.cs., f.j.l.: ADASTRA; f.h.: (kereten) tábori, (vásznon) táboricsaba/ 2016. 09.11./ álombricska/ (triptichon)/ virgo  Deák Balázs enteriőrjei:


Sajtófigyelő:

Cím nélkül. Híradó 2022. július 4-én, hétfőn. FTV, Híradó, 2022.07.04. (20'03"), 9'35"--59" (0'24")


https://www.szekesfehervar.hu/cim-nelkul-tabori-csaba-kiallitasa-a-pelikan-galeriaban

https://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_9_19512

https://port.hu/esemeny/kiallitas/tabori-csaba-cim-nelkul/event-5923047

https://www.teleelettel.hu/esemeny/12791/cim_nelkul_tabori_csaba_festeszeti_tarlata© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish