Fejléc
Árnyék
 
(c) deakgyujtemeny.hu

VADRÓZSÁK. Nagy Márta keramikusművész tárlata

VADRÓZSÁK. Nagy Márta keramikusművész tárlata


vernisszázs: kiállított munkáit bemutatja a művész, 2013. február 22-én, pénteken 17 órakor


megtekinthető: 2013. március 29-éig


nyitva tartás: kedd-péntek 9-17 óráig


kurátor: Korompai Péter


2013. 02. 22 - 03. 29.
Elválasztás
Nagy Márta - életrajz
Elválasztás

Nagy Márta (Budapest, 1954.)
www.nagymarta.hu

1979-ben diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskola porcelán szakán. 1989-1996 között a Magyar Iparművészeti Főiskolán, 1992-től 1996-ig a Magyar Iparművészeti Főiskola Mesterképző Intézetében oktatott. 1995-98 között részt vett a JPTE Művészeti Karának kerámiaszobrász DLA képzésén. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen DLA fokozatot szerzett. 2001-től a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara docense. 2003-ban habilitált. 2005-től a PTE Művészeti Kar Doktori Iskola mestertestületének a tagja. 2007-től kinevezett egyetemi tanár, a Kerámia tanszék vezetője.
1979 és 1984 között a Hollóházi Porcelángyár, 1984 és 1988 között a budapesti Gránit Csiszolókorong és Kőedénygyár tervezője volt. 1996-tól a Herendi Porcelán Manufaktúra Rt. megbízásos tervezője, 1998-2005 között a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. több tervezési programjában vett részt.
A MKISZ, a Művészeti Alap, majd MAOE (1979), a DeFORMA Keramikus csoport (1993-96) és a Terra Kerámiaszobrász Egyesület (1992) tagja. A Nemzetközi Kerámia Akadémia (AIC) tagja (1999). Állandó tagja a Terra Gallery, Delftnek.

Díjak:
2012 Magyar Kerámia 2012 Pécs Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége díja
2011 III. Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé 1. díj
2009 Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
2009 Ceramica Multiplex, Varazdin, Horvátország, Diploma
2008 Contemporary Public Ceramic Art document Exhibition, Sanghaj, Kína, Diploma
2008 II. Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé, Kecskemét, a zsűri külön elismerése
2006 Magyar Termék Nagydíj (Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. Eosin fali virágok)
2004 Országos Kerámia Biennále Pécs, II. díj
2001 1st World Ceramic Biennale WOCEK, Korea, Diploma
2000 Országos Kerámia Biennále Pécs, Művészeti Alap különdíja
1999 Magyar Termék Nagydíj (Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.)
1999 Ferenczy Noémi-díj
1995 Országos Kisplasztikai Biennále Pécs; III. díj
1992 Országos Kerámia Biennále Pécs, I. díj
1992 Nemzetközi Kerámia Verseny, Mino, Japán, Diploma
1990 SOS Gyermekfalu Kerámiapályázat, Művészeti Alap díja
1988 Országos Terítéskultúra Pályázat I. díja
1988 Országos Kerámia Biennále Pécs, különdíj
1988 München, Bajor Állami Díj
1987 Fiatal Iparművészek Stúdiója kiállítása, Művészeti Alap díja
1986 Országos Szilikátipari Formatervezési Triennále, Kecskemét díja
1985 Fiatal Iparművészek Stúdiója kiállításának díja
1981 Fiatal Képző- és Iparművészek kiállításának díja
1979 Diploma Nívódíj


Törékeny világmodellek (Elhangzott 2011. október 12-én Budapest, Museion No.1 Galéria)
Elválasztás

Babaház kertek. Itt a tavasz. Váratlan öröm. Az én kis erdőm. Ha nem ismerném Nagy Márta műveit, ha csak képek nélkül, egy műtárgylistában olvasnám ezeket a címeket, már-már édes apróságokra gyanakodnék. Vagy vitrinbe való nippekre, vagy a nippeket idézőjelbe tett gúnyos parafrázisokra.
De ismerem őket, és e tudás birtokában állítom: miután cím és mű között efféle kapcsolat nincs és nem is volt soha, két eset valószínű. Első eset: a művészt cserbenhagyta legendás stílusérzéke, kiválasztott szavai a látványhoz illetlenek. Második eset: mű és cím között akkora az ellentét, hogy az már maga is a mondandó része. Aligha állnék itt, ha nem a második mellett érvelnék.
Nagy Márta itt látható műveinek alapszerkezete a kézzel tapasztott téglatest és a hasonlóképpen manuálisan formázott henger kapcsolatából nőtt ki. Ez a kompozíciós elv nem hogy az iparművészet félezeréves hagyományaitól különbözik, de a mimetikus szobrászat szokásai alól is fölmentik a produkcióit. Röviden: Nagy Márta porcelánból és samottból, szeladon mázzal és laparannyal, húszcentiméteres méretben és másfél méteres magasságban valójában álruhás építészetet művel. Föladatértelmezésében a térképzés a lényeg, ereje a gravitáció törvényeiből fakad, szépsége a statikán nyugoszik. Az ő "építészete" ráadásul túl- és kívűlkerült valamennyi modern és posztmodern gyakorlaton: az architektúra egyetemlegesen ősi energiáit hívja elő. Vigyázat: az előképek nem a legeslegrégibb tartományokból származnak, nem a dolmenek és menhírek neolitikus titkait firtatják.
Azok ugyanis sziklából faragottak. Képzeleti forrása egy lépcsővel "fiatalabb". E tárlat előzményei a folyamvölgyi kultúrák régészeti emlékeiből származnak, valahonnan a Tigris és az Eufrátesz síkságáról, valamint a Nílus alsó folyásának vidékeiről. Olyan kőszegény vidékekről, ahol a maradandó emlékmű legtipikusabb alakzatát a darabról darabra illesztett égetett agyag hozta létre, ugyanakkor olyan területről, ahol e szükségből erény termett. Uruk, Chorsabad, Nimrud, Babylon zikurrátjai, s persze - legalábbis formájában - Szakkara, Abydosz, Gizeh, Memphisz masztabái kísértenek Nagy Márta kemencéiben.
Építmények, melyek időmarta állagát, romlékony testét leggyakrabban furfangos emberi lelemény erősítette: az ezerszínben pompázó csempeborítás.
Babaház? Kiserdő? Tavasz? Rugaszkodjunk el pillanatra a mérettől, felejtsük el a saját testünk szabta arányokat, zsugorodjunk hangyányira, s úgy lépjünk be a derengő fényt árasztó terembe. (Hajóba? Szentélybe? Sírkamrába?). Nincs a parányi építményben sem oltár, sem szerpap, sem áldozatra szánt állat, még az írás is hiányzik a falról. De kétség mégsincs. A hangya most templomban jár és nem babazsúrra készül. A mindenhatóhoz könyörög és nem kuglófot süt. Élethalál dolgain meditál és nem zongorázik Für Elisét.
Mondjuk ki: Nagy Márta az utóbbi években megrendítő, méltóságteljes, monumentális műveket alkot. Megrendítő, méltóságteljes és monumentális művei azonban mégiscsak törékeny porcelánból készültek, bánatosan fáradt, és elegánsan zárkózott színeket hordanak, s persze aprók, úgy ahogy illik. Kettős identitásuk van: egyrészt fölmutatják a teremtés spirituális mélységeit, másrészt testükkel simulnak bele a műfaj genetikailag meghatározott lehetőségeibe. E kettősség ellen Nagy Márta nem tud, nem is akar lázadni. Legföljebb a föntebb idézett címekkel jelzi: az óriásképzelet és a gyarló testiség között akkora fesztávolság húzódik, amit - bocsánat a halmozott idegen szókészlet miatt - csak az ikonika és a verbalizmus inkongruenciája fejezhet ki. Most már tényleg magyarul: csak a szöveg és kép feszültsége teremthet légkört köréjük.
Csak az teremthet? Volt szerencsém megnézni Pécsett a Tudásközpontban Nagy Márta eddigi főművét, egy kürtő alakú gigalépcsőház falait borító csempekompozíciót. Ennek címe nincs, és valóban akkora, amekkora Nabukadnezár vagy Gudea pateszi korában egy szent hely megemelését Mezopotámiában kitalálták. Álltam megilletődötten a Kaptárban - így becézik Balázs Mihály nagyszerű művét a helyiek - hagytam hatni alak-fény-szín összhangzó hatalmát és szinte belborzongtam. Szakralitásban szegény korunkban épp egy könyvtár járulékos helysége hordozza azt a katarzist, amelyet lassan már el sem várunk a művészettől. Hát valahogy errefelé halad Nagy Márta Művészete.

P.Szűcs Julianna

Elhangzott 2011. október 12-én Budapest, Museion No.1 Galéria


VADRÓZSÁK. Nagy Márta keramikusművész tárlata (a kiállított művek jegyzéke)
Elválasztás

A kiállított művek jegyzéke:

1. Szűrő 6. / Filter 6, 2006.
2. Szűrő kiskerttel / Filter and garden, 2007.
3. Naplemente-tó / Sunset Lake, 2007.
4. Mocsár / Marsh 2006.
5. Téli nap / Winter Day, 2008.
6. Téli ragyogás / Winter Brightness, 2008.
7. Olvad a hó / Melting Snow, 2008.
8. Aszály / Drought, 2009.
9. Tavasz közeleg / Soon Comes Spring, 2009.
10. Az én kis erdőm / My Little Forest, 2009.
11. Egyedül / Loneliness, 2009.
12. Esti fények a havon / Evening lights on the snow, 2007.
13. Kígyó a kertben 1. / Snake in the Garden 1., 2009.
14. Kígyó a kertben 3. / Snake in the Garden 3., 2009.
15. Szívrepedés 1. / Heartbreak 1., 2009.
16. Kis szívrepedés / Little Heartbreak, 2009.
17. Szívrepedés a labor polcon /Heartbreaks in the Lab, 2009. (3 darabos)
18. Torony (Mélység) / Tower (Depth), 2011.
19. "Univerzum" Kaptár, kerámia burkolat / "Universe" Beehive, ceramic tile cover, 2010.; Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Pécs. Burkolat terv: Nagy Márta. Építészet: Török és Balázs Építészeti Kft. Burkolat kivitelezés: Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
20. Szívdobbanás /Heart beat, 2009.
21. Vihar előtt / Before the Storm, 2006.
22. Az utolsó remény / Last hope, 2006.
23. Éjféli tó / Midnight Lake, 2006.
24. Lágy vizek, kemény sziklák (Szorosan) /Soft Waters, Hard Rocks (Tightly), 2004.
25. Lágy vizek, kemény sziklák (Kint és bent) / Soft Waters, Hard Rocks (In and out), 2004.
26. Két rózsa a hóban / Two Roses in the snow, 2007.
27. Körös-körül / All Around, 2005.
28. Vadrózsák / Wild Roses, 2012.


megnyitó és enteriőrök


Sajtófigyelő:

A Fehérvár Médiacuntrum írása
A fehervar.net írása


© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish