Fejléc
Árnyék
 
Ludium Pigmentum (Konok Tamás Kossuth-díjas festőművész tárlata)
Elválasztás

A Városi Képtár és a Székesfehérvári Művészek Társasága szeretettel meghívja Önt és barátait
a Pelikán Galériába (Székesfehérvár, Kossuth utca 15.)
Konok Tamás Kossuth-díjas festőművész
Ludium Pigmentum című tárlatára
2016. február 26-án, pénteken 18 órára.
A kiállítást megnyitja Kovalovszky Márta és Kovács Péter művészettörténészek.
Kurátor Szegedi Csaba festőművész.

Közreműködik Fóris Zsófia (a Hermann László Zeneiskola növendéke) hegedűn, zongorán kíséri: Vasvári Tamás.

Megtekinthető április 1-jéig, keddtől péntekig, 10-18 óráig.

[A meghívón Konok Tamás S. T. 72, 2013., vászon, akril; 50x40 cm]


képgaléria a feol.hu-n
(Fotók: Koppán Viktor)

Munkásságomban a hatvanas évek végén letisztulási folyamat kezdődött. A művészi alkotómunka egyben filozófia és önmegismerés. Döntenem kellett, hogy az ösztönös "dionüszoszi antiforma", (amely az indulat megkövült energiája, a felszabadult ösztön mámora,) vagy az "apollonisztikus" rend (a tiszta forma, a statikus szerkezet szigora) felé forduljak. Abban az időben nagyméretű relief kollázsokat készítettem, melyekből kiállításom nyílt Lausanneban. Ott találkoztam zürichi mecénás barátommal, aki több készülő épületének tereibe relief képek elkészítésére tett ajánlatot, amelyek három év alatt megvalósultak.
Az építészettel kapcsolatos munkásságom hatással volt festészetemre, mely ez által megtisztult számos feleslegesnek vélt elemtől. Nagyméretű "Graphidionoknak" nevezett monokróm vásznaimon a precízen húzott vonal vált domináló elemmé, amely az immateriális kifejezés eszköze. Megújult festészetem a tiszta és világos geometria rendje felé fordult. Hiszem, hogy a rend a szabadság harmóniája, összhangzása, mely életvitelem és környezetem alakítására is kihatott.
Az utolsó harminc évben egyre erősebben vonzódtam a tapasztalattól függetlenül létező transzcendens életérzés felé, az értelemmel fel nem fogható időtlen létérzet megjelenítésére. Úgy gondolom, hogy a művészet kód egy más dimenzióba. A festészetnek nemcsak az feladata, hogy a látványt utánozza, hanem a láthatatlant is (amit a természet nem tud megmutatni) láthatóvá tegye. A művészet témája számomra hasonlóan a zenéhez, nem a tárgyak látható képeiből, hanem a természet belső rendszereinek összefüggéseiből, mozgásaiból inspirálódik.
Munkásságomra tudat alatt is hatással voltak az évekig tartó rendszeres hegedű és kamarazenei gyakorlások, fellépések. A megszólaltatás tökéletességére, ritmikára, vonalvezetésekre való figyelések és a mű egészének összefüggő interpretálása, minden művészet közös problémája. Mindez segített festészetem alakulásához, és a tökéletességre való törekvés vágyára. Tudatosan zeneművek vagy hangzások képi megjelenítésére soha nem gondoltam, mint ahogy a vörös vagy kék szín zenei analógiáinak vélt hangzásában sem hiszek.
Egyesek úgy mondják, hogy az ízlelő érzet romlása, a mozgás nehézsége a vénekben vágyat indikál a színek élvezete iránt. - Lehet... Nem tudom, vagy nem akarom tudomásul venni. - Az elmúlt évben nagy élményben volt részem, ugyanis mindkét szememet kedves szemész barátom, megoperálta. Az addig elmosódó formák éles, ragyogó színekben jelentek meg szemem előtt. Nagy kedvem támadt, hogy utolsó munkáim visszatartott színvilága után ismét a színes pigmentek felé forduljak. Ekkor jött a "Pelikán Galériától" kiállításra való felkérés. Így új munkáim nagy része már erre a tárlatra készült. A bemutató címének a "Ludium pigmentum" latin kifejezést adtam. A "ludium" szó, játékot, míg a pigmentum, színt jelent.
Magamnak, saját örömömre festek, amely az alkotás játékának élvezetét jelentik gyorsan illanó napjaimban. A zenészeknek gyakran mondja a hallgatóság, hogy: "Játszatok valamit!" Ismert fogalom a "preludium" (előjáték) zenei műfaj és számos játékos örömből írt művet ismerünk a zeneirodalom múltjában és jelenében. Példa erre a kortárs zenéből Kurtág György "Játékok" című jelentős zongoraműve. - Színjáték zajlik a színpadokon és a színházakban. Megannyi ismert kifejezés, amely a "homo ludens"-re, a játszó emberre utal.
Úgy gondolom, hogy a jó műalkotás nem a zord robotolás eredményéből születik. Az alkotáshoz szükséges, hogy a gyermekkor örömeiből átmentsük a játszás szenvedélyét.
Egyik párizsi kiállításom vendégkönyvébe egy ismeretlen látogató a következőket írta: "Un désir fuit dans l'espace, mais enrecinement dans le fond de la terre." (Elvágyódás a térbe, de meggyökerezés a föld mélyébe.) Törekvéseim legszebb tömör jellemzése volt e rövid bejegyzés.
- Konok TamásSzínek és formák
(A Fehérvár TV felvétele)


Sohonyai Edit: "Magamnak, saját örömömre festek" - Konok Tamás festőművész tárlata (Tele élettel, 2016. február 29.)


a kiállított művek jegyzéke:
2013/18, vászon, akril, 40*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2013/18
2013/54, vászon, akril, 40*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2013/54
2013/55, vászon, akril, 40*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2013/55
2013/59, vászon, akril, 40*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2013/59
2013/51, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2013/51
2013/72, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2013/72
2014/8, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2014/8.
2014/63, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2014/63
2015/35, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2015/35 / Bleu / 50x40 cm / acr. / vász.
2015/36, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2015/36 / Gelb / 50x40 cm
2015/37, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok / 2015/37 / Rouge / 50x40 cm
2015/38, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2015/38 / Gris / 50x40 cm
2015/39, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2015/39 / Vert / 50x40 cm
2016/7, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/7.
2016/9, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/9.
2016/11, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/11.
2016/12, vászon, akril, 50*40 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/12 / 50x40 cm.
2015/10, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2015/10. / Kereszteződés / 60x50 cm
2015/27, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2015/27. / Kék ég
2016/8, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/8. / 60x50 cm
2016/13, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/13.
2016/14, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/14 / 60x50 cm
2016/16, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/16 / 60x50 cm
2016/17, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/17.
2016/18, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/18.
2016/19, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/19. / 60x50 cm
2016/20, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/20.
2016/21, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/21 / 60x50 cm 2016/22, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/22.
2016/23, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/23 / 60x50 cm
2016/24, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/24
2016/25, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/25. / 60x50 cm
2016/26, vászon, akril, 60*50 cm; j.n.; f.h.: Konok 2016/26. / 60x50 cm
2007/78, vászon, akril, 100*100 cm; j.n.; f.h.: (C.) Konok 2007/78/C / TRIPTICHON / FEHÉR DERÉKSZÖG / 100x100 / GRAPHIDION FEHÉR FORMÁVAL
2012/12, vászon, akril, 100*100 cm; j.n.; f.h.: Konok 2012/12 / KÉK TÉR / 100x100 cm
2015/23, vászon, akril, 100*100 cm; j.n.; f.h.: Konok 2015/(valami kisatírozva)23. / "SINE LOCO ET ANNO" / 100x100 cm


A megnyitó képekben (Garami Richárd fotói)
Enteriőrök (Garami Richárd fotói)


feol.hu, 2016. 03. 29., kedd 16.49

Az alkotás játéka és öröme

Székesfehérvár -- A Pelikán Galériában április 1-ig még megtekintheti a közönség a neves alkotó, Konok Tamás Ludium pigmentum című kitűnő kiállítását.
A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar festő- és szobrászművész Budapesten, 1930. január 9-én született. A magyar festészetben és relief épületszobrokban a geometrikus absztrakció markáns képviselője, aki gyakran megküzd a művészet értelmének témájával, ugyanekkor színezett, vékony vonalakból építkező alkotásai lírai oldottságot jeleznek. Mindezt igazolja a székesfehérvári kiállítása is.
Művészi törekvéseiről, pályájáról és a székesfehérvári kiállításról a következőket vallja: "Munkásságomban a hatvanas évek végén letisztulási folyamat kezdődött. A művészi alkotómunka egyben filozófia és önmegismerés. Döntenem kellett, hogy az ösztönös dionüszoszi antiforma, (amely az indulat megkövült energiája, a felszabadult ösztön mámora), vagy az apollonisztikus rend (a tiszta forma, a statikus szerkezet szigora) felé forduljak... Az utolsó harminc évben egyre erősebben vonzódtam a tapasztalattól függetlenül létező transzcendens életérzés felé, az értelemmel fel nem fogható időtlen létérzet megjelenítésére. Úgy gondolom, hogy a művészet kód egy más dimenzióba. A festészetnek nemcsak az feladata, hogy a látványt utánozza, hanem a láthatatlant is (amit a természet nem tud megmutatni) láthatóvá tegye...
Egyesek úgy mondják, hogy az ízlelő érzet romlása, a mozgás nehézsége a vénekben vágyat indikál a színek élvezete iránt. -- Lehet... Nem tudom, vagy nem akarom tudomásul venni. -- Az elmúlt évben nagy élményben volt részem, ugyanis mindkét szememet kedves szemész barátom, megoperálta. Az addig elmosódó formák éles, ragyogó színekben jelentek meg szemem előtt.
Nagy kedvem támadt, hogy utolsó munkáim visszatartott színvilága után ismét a színes pigmentek felé forduljak. Ekkor jött a Pelikán Galériától a kiállításra való felkérés. Így új munkáim nagy része már erre a tárlatra készült. A bemutató címének a Ludium pigmentum latin kifejezést adtam. A ludium szó, játékot, míg a pigmentum, színt jelent.
Magamnak, saját örömömre festek, amely az alkotás játékának élvezetét jelentik gyorsan illanó napjaimban. A zenészeknek gyakran mondja a hallgatóság, hogy: Játsszatok valamit!
Ismert fogalom a preludium (előjáték) zenei műfaj és számos játékos örömből írt művet ismerünk a zeneirodalom múltjában és jelenében... Úgy gondolom, hogy a jó műalkotás nem a zord robotolás eredményéből születik. Az alkotáshoz szükséges, hogy a gyermekkor örömeiből átmentsük a játszás szenvedélyét...
Egyik párizsi kiállításom vendégkönyvébe egy ismeretlen látogató a következőket írta: Un désir fuit dans l'espace, mais enrecinement dans le fond de la terre. (Elvágyódás a térbe, de meggyökerezés a föld mélyébe.) Törekvéseim legszebb tömör jellemzése volt e rövid bejegyzés."


Szabó Zoltán cikke a Fejér Megyei Hírlap 2016. március 30-ai (szerda) számának 7. oldalán olvasható.


A Szerk. [Deák Csillag -- Kölüs Lajos]: Konok Tamás a sikeres szemműtét után visszatért a színek világába. Körtárs, librarius.hu, 2016-03-26 at 08:00


Rózsa Gyula: A rend eleganciája nol.hu, 2016-03-30 19:26:50AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish