Fejléc
Árnyék
 
Borsos Miklós / Szabó Lõrinc
Elválasztás

Szabó Lõrinc (Lõrinc Szabó)

leltári szám: 89.136.1.
átmérő: 80 mm

korszak: 1950-es évek
képzőműv. ág: szobrászat
műfaj: érem
technika: kétoldalas öntött
anyag: bronz

Elõlap: Szabó Lõrinc (1900 - 1957) költõ arcképe jobb profilból. Felirat körben: IN MEMORIAM SZABÓ LÕRINC 1957

Hátlap: magas fûszálak sûrûjében stilizált tücsök hegedül. Fönt a csillagos ég.

Borsos emlékezetbõl mintázta portréit - innen ered kivételes jellemzõerejük. Bár hûen mutatják az ábrázolt személy arcvonásait, mindig bennük van az a többlet, ami a szobrász saját ismereteibõl és az ábrázolthoz fûzõdõ kapcsolatából jön létre. Szabó Lõrincrõl már 1950-ben is készített érmet. A jelen érem a költõ halála évében készült: zaklatottsága, az arc szorongó kétségbeesettsége Borsos lelkiállapotát is kifejezi. Az itt megütött hangvétel a négy évvel késõbbi, híres vörös márvány portrén ölt majd tiszta és lehiggadt formát. Az érem hátlapja utalás a költõ versciklusára (Tücsökzene), de a költészetnek az eget-földet egybefogó, a halálon túl is fennmaradó, halk, de átható hangjára is.

Kovásznai: 454. sz.

 

Nagy Ildikó

AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Hetedhét Játékmúzeum – Moskovszky és Réber Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. – hetedhetmuzeum@szekesfehervar.hu
magyarenglish