Fejléc
Árnyék
 
Álláslehetőség: múzeumpedagógus
ElválasztásA Szent István Király Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a SZIKM, Hetedhét Játékmúzeum -- Moskovszky és Réber Gyűjteménybe
múzeumpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2--4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása és megtartása, közművelődési programok szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a település óvodáival, iskoláival, egyéb oktatási és kulturális intézményeivel. A feladatok az intézmény játéktörténeti és grafikai tárgyú kiállításainak múzeumpedagógiai hasznosítását jelentik.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskolai végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, múzeumpedagógiai szakirány,
- muzeális vagy oktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat -- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Veszeli Dorottya részére a veszeli.dorottya@szikm.hu E-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Hetedhét Játékmúzeum – Moskovszky és Réber Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. – hetedhetmuzeum@szekesfehervar.hu
magyarenglish