Fejléc
Árnyék
 
Czimra Gyula / Csendélet
Elválasztás

Csendélet (Still life)

leltári szám: 89.104.1.
méret: 49,5x39,5 cm

korszak: 1960-as évek
képzőműv. ág: festészet
műfaj: csendélet
technika: olaj
anyag: falemez

Egyéni, félreismerhetetlen hangot képvisel Czimra festészete a háború utáni magyar piktúrában. Apránként csiszolta festészetét zárt egésszé, minden pátoszt és sallangot lehántott stílusáról, hogy csak a képtárgy maradjon. Számba vette személyes környezetének, hétköznapi létezésének valamennyi tanúját, de ez a számbavétel sohasem a lajstromozó szenvtelenségével, hanem gondos és szeretettel teli odafigyeléssel történt. Odafordulása egyszerre megszüntette a dolgok időhöz és térhez kötöttségét, a mindennapokból metafizikus létállapotba emelve át a dolgokat. Látszólagos eszköztelensége ellenére is mágikus, varázslatos szépség sugárzik Czimra világából. Puritán, mégis otthonos, visszafogott, ám fojtottan szenvedélyekkel telt ez a tér. 1960-ra datált csendélete összegzésnek is tekinthető, végletesen puritán, zárt és hangsúlyozottan szimmetrikus kompozíciója befejezett egészként mutatja. Ám épp ikonszerű mozdulatlansága az, mely az egyszeri látvány mögött a fogalmi lényeg felé nyit kaput. Rezzenéstelen tárgyainak némaságát a kiszámított képi rend, az áttetszően egymáshoz hangolt színtónusok ünnepélyes csenddé lényegítik át. Nem a várakozás, hanem a bizonyossággal telt nyugalom csöndessége ez. Czimra kétség nélküli, festői és emberi tisztánlátása az 1960 körüli években etikai döntést hordozott, jelszavaktól és kinyilatkoztatásoktól távol egy autonóm létmód és önelvű festészet következetes építése mellett tette le voksát.

 

Révész Emese

 

Reprodukálva:

Városi Képtár. I.m.: 133.

 

Irodalom:

László Gy.: Czimra Gyula képei. Művészet, 1967/5., V. 36-37.;

[Lóska L.]: Czimra Gyula: Csendélet. In Városi Képtár. 76.

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish