Fejléc
Árnyék
 
Pátzay Pál / Aranykor
Elválasztás

Aranykor (Golden Age)

leltári szám: 89.50.1.
méret: 20x18x0,5 cm

korszak: 1910-es évek
képzőműv. ág: szobrászat
műfaj: dombormű
technika: öntött
anyag: bronz

Peremszegélyes mezőben jobbról balra haladó női és férfi akt. A nő gyümölcsökkel teli kosarat tart a jobb vállán, feje visszafordul, szája nyitott, mintha szólna a mögötte lévő férfihez. A férfi bárányt visz a vállán, feje jobb oldalra, a nő felé hajlik. Haja, szakálla, bajusza a klasszikus művészet szellemében stilizált. Alakja utalás a Jó pásztor-ábrázolásokra, amelyek azonban maguk is antik előzményekre, pl. áldozati állatot vivő férfiszobrokra, Hermész-figurákra stb. vezethetők vissza. A nőalak eszünkbe juttatja Pátzay egyik korai főművét, a Gyümölcskosaras fiút, de már annak barokkos nyugtalansága és feszültsége nélkül. A kis dombormű annak jele, hogy Pátzay feladta az expresszionista formatorzítást és a klasszikus eszményhez közelít. Ezt mutatja a bukolikus téma és az alakok megformálása is, de még dinamikusan komponált, élettel teli az ábrázolás. Németh Antal állapította meg, hogy a két periódus közti átmenetben jelent meg Pátzay művészetében a relief, mint "a festői látású korszak belső impulzusainak adekvát levezetése." Az itt tárgyalt műben erős fény-árnyék hatás érvényesül, a figurák körvonala bemélyed a háttérbe, a dombormű felszíne egyenletes, a kiemelkedő pontok azonos síkban vannak. Ez a műfaj klasszikus értelmezésének felel meg. Az MNG őrzi egy változatát, amelyen a figurák stilizált növények között lépnek (Emberpár, gipsz, ltsz: 70.36-N). Azáltal, hogy a helyszín konkretizálódik, a dombormű képszerűvé lesz. Pátzay ebben az időben festett is. Ez a variáció finom átmenet a két műfaj között, és feltehetően korábbi, mint a Deák Gyűjteményben lévő dombormű.

 

Nagy Ildikó

AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish