Fejléc
Árnyék
 
Medgyessy Ferenc / Önarckép
Elválasztás

Önarckép (Self-portrait)

leltári szám: 89.119.1.
méret: 105x100 mm

korszak: 1920-as évek
képzőműv. ág: szobrászat
műfaj: plakett
technika: öntött, egyoldalas
anyag: bronz

A művész arcképe balprofilból.

Medgyessy nagyon sok rajzon örökítette meg magát élete különböző szakaszaiban. Ezekről a rajzokról hű képet kapunk arcának változásáról, az idő múlásáról. Ugyanilyen fontosak és érdekesek azok a rejtett önarcképek is, amelyeket egy-egy domborművén vagy szobrán ismerhetünk fel: így pl. a Déri Múzeum előtti négy figura közül a Néprajzon vagy a pajzán faunocska alakjában a Táncoló nő, a férfi fújja című reliefen. Plakett-önarcképe azonban csak egy van. "Megrendelésre készítette, két tükörből nézve magát. A domborműről komoly ember figyelő tekintete sugárzik. Fejét hátraveti kissé: nyakas! Minden ezt a kifejezést szolgálja. Ami elterelné erről a figyelmét - például a fülkagyló labirintus-formái -, azt egyszerűsíti, szinte csak rajzként belesüllyeszti a fej nagy, hátrafeszülő tömegébe. Ezt a tömeget a szakáll, (a) bajusz és a haj hullámvonalai fogják közre. A háttér egyenetlen felülete a fejet körülvevő árok felé tolulva kiemel és süllyeszt, mint későbbi domborművein is." - elemezte a plakettet László Gyula. (László 1968. 53. oldal.)

A plakettből több bronz (MNG, BTM, DM, JPM), terrakotta és ón példány is készült.

 

Nagy Ildikó

AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish